Search
Close this search box.

EU: EDPB antar ny riktlinje om polisens användning av ansiktsigenkänning

Den Europeiska dataskyddsstyrelsen (EDPB) har antagit en ny riktlinje om användning av ansiktsigenkänningsteknik hos polis och andra brottsbekämpande myndigheter. Riktlinjen beskriver närmare tekniken kring ansiktsigenkänning, vad den kan användas till och vad som krävs enligt dataskyddsreglerna för att sådan teknik ska kunna användas. Bland annat beskriver man sex olika scenarion och resonerar kring om ansiktsigenkänning skulle vara tillåten i de olika situationerna.

EDPB uttalar en förståelse för de behov som kan finnas inom brottsbekämpningen av att kunna använda sig av effektiva verktyg för att bekämpa terrorism och annan allvarlig brottslighet. Samtidigt betonas i riktlinjen att användningen av sådana verktyg måste följa gällande regler och framför allt de krav på nödvändighet och proportionalitet som EU-stadgan om grundläggande rättigheter ställer upp. 

Arbetet med riktlinjen har bedrivits i en arbetsgrupp inom EDPB, där Integritetsskyddsmyndigheten (IMY) har deltagit.

Riktlinjen har inte antagits slutgiltigt och är nu ute på offentligt samråd. Synpunkter kan lämnas senast 27 juni 2022.

Mer information

Källa: EDPB:s pressmeddelande, Riktlinje om användning av ansiktsingenkänning, IMY:s pressmeddelande

Relaterade nyheter

Områden

I fokus

Länder

Taggar

Populära kurser

Expertis

Gå kurs med oss

07 MAR

AI – Introduktion till artificiell intelligens

Kursen ger dig de rättsliga förutsättningarna för utveckling, upphandling och användning av AI.

14 MAR

Cybersäkerhet - Introduktion till NIS2-direktviet

En genomgång av de viktigaste reglerna i NIS2-direktivet och kompletterande svensk lagstiftning.

21 MAR

AI - Introduktion till AI-förordningen

En genomgång av de viktigaste reglerna i den nya AI-förordningen och hur du kan använda AI-system på ett lagenligt sätt.