EU: EDPB antar ny riktlinje om polisens användning av ansiktsigenkänning

Den Europeiska dataskyddsstyrelsen (EDPB) har antagit en ny riktlinje om användning av ansiktsigenkänningsteknik hos polis och andra brottsbekämpande myndigheter. Riktlinjen beskriver närmare tekniken kring ansiktsigenkänning, vad den kan användas till och vad som krävs enligt dataskyddsreglerna för att sådan teknik ska kunna användas. Bland annat beskriver man sex olika scenarion och resonerar kring om ansiktsigenkänning skulle vara tillåten i de olika situationerna.

EDPB uttalar en förståelse för de behov som kan finnas inom brottsbekämpningen av att kunna använda sig av effektiva verktyg för att bekämpa terrorism och annan allvarlig brottslighet. Samtidigt betonas i riktlinjen att användningen av sådana verktyg måste följa gällande regler och framför allt de krav på nödvändighet och proportionalitet som EU-stadgan om grundläggande rättigheter ställer upp. 

Arbetet med riktlinjen har bedrivits i en arbetsgrupp inom EDPB, där Integritetsskyddsmyndigheten (IMY) har deltagit.

Riktlinjen har inte antagits slutgiltigt och är nu ute på offentligt samråd. Synpunkter kan lämnas senast 27 juni 2022.

Läs EDPB:s pressmeddelande här och riktlinje här, båda endast tillgängliga på engelska.

Läs Imy:s pressmeddelande här.

Relaterade nyheter

Områden

I fokus

Länder

Taggar

Populära kurser

Expertis

Gå kurs med oss

09 MAR

Introduktion till dataskyddsförordningen

Lär dig om grunderna i GDPR och vad som gäller vid behandling av personuppgifter.

16 MAR

Molntjänster och tredjelandsöverföringar

Få en genomgång av reglerna för tredjelandsöverföringar vid användning av molntjänster.

23 MAR

Konsekvensbedömning avseende dataskydd

Lär dig att göra en konsekvensbedömning avseende dataskydd i praktiken.