EU: EDPB antar ny riktlinje om polisens användning av ansiktsigenkänning

Den Europeiska dataskyddsstyrelsen (EDPB) har antagit en ny riktlinje om användning av ansiktsigenkänningsteknik hos polis och andra brottsbekämpande myndigheter. Riktlinjen beskriver närmare tekniken kring ansiktsigenkänning, vad den kan användas till och vad som krävs enligt dataskyddsreglerna för att sådan teknik ska kunna användas. Bland annat beskriver man sex olika scenarion och resonerar kring om ansiktsigenkänning skulle vara tillåten i de olika situationerna.

EDPB uttalar en förståelse för de behov som kan finnas inom brottsbekämpningen av att kunna använda sig av effektiva verktyg för att bekämpa terrorism och annan allvarlig brottslighet. Samtidigt betonas i riktlinjen att användningen av sådana verktyg måste följa gällande regler och framför allt de krav på nödvändighet och proportionalitet som EU-stadgan om grundläggande rättigheter ställer upp. 

Arbetet med riktlinjen har bedrivits i en arbetsgrupp inom EDPB, där Integritetsskyddsmyndigheten (IMY) har deltagit.

Riktlinjen har inte antagits slutgiltigt och är nu ute på offentligt samråd. Synpunkter kan lämnas senast 27 juni 2022.

Läs EDPB:s pressmeddelande här och riktlinje här, båda endast tillgängliga på engelska.

Läs IMY:s pressmeddelande här.

Relaterade nyheter

Områden

I fokus

Länder

Taggar

Populära kurser

Expertis

Gå kurs med oss

06 OKT

Säkerhet för
icke-tekniker

Få en övergripande introduktion till säkerhet vid behandling av personuppgifter.

13 OKT

Privacy by Design
& Privacy by Default

Öka dina kunskaper om GDPR:s krav på inbyggt dataskydd och dataskydd som standard.

10 NOV

Artificiell intelligens & personuppgifter

Få en genomgång av de viktigaste reglerna för AI ur ett dataskyddsperspektiv.