EU: EBF ger svar på EDPB:s riktlinjer för förhållandet mellan GDPR och PSD2

Den Europeiska dataskyddsstyrelsen (“EDPB”) har publicerat riktlinjer för förhållandet mellan dataskyddsförordningen (“GDPR”) och det andra betaltjänstdirektivet (“PSD2”) (läs mer om detta här).

European Banking Federation (“EBF”) har nu publicerat ett svar på EDPB:s riktlinjer. EBF välkomnar EDPB:s ansträngningar att försöka klargöra de osäkerheter som kvarstår mellan de två regelverken, såsom skillnaden mellan uttryckligt samtycke enligt artikel 94 i PSD2 och uttryckligt samtycke enligt GDPR. Dock kvarstår andra frågor som exempelvis rör förslagen om åtgärder för uppgiftsminimering. Därutöver betonar EBF att EDPB:s riktlinjer bland annat bör göra en tydlig skillnad mellan det ansvar som betaltjänstleverantörer har enligt GDPR och som beskrivs i PSD2.

Du kan läsa pressmeddelandet här och EBF:s svar här, båda endast tillgängliga på engelska.

Du kan läsa EDPB:s riktlinjer här.

Vill du ha vårt nyhetsbrev?

Vi skickar regelbundet ut fullmatade nyhetsbrev med tips, erbjudanden och det senaste inom dataskydd och personlig integritet.