EU: EBF ger svar på EDPB:s riktlinjer för förhållandet mellan GDPR och PSD2

Den Europeiska dataskyddsstyrelsen (“EDPB”) har publicerat riktlinjer för förhållandet mellan dataskyddsförordningen (“GDPR”) och det andra betaltjänstdirektivet (“PSD2”) (läs mer om detta här).

European Banking Federation (“EBF”) har nu publicerat ett svar på EDPB:s riktlinjer. EBF välkomnar EDPB:s ansträngningar att försöka klargöra de osäkerheter som kvarstår mellan de två regelverken, såsom skillnaden mellan uttryckligt samtycke enligt artikel 94 i PSD2 och uttryckligt samtycke enligt GDPR. Dock kvarstår andra frågor som exempelvis rör förslagen om åtgärder för uppgiftsminimering. Därutöver betonar EBF att EDPB:s riktlinjer bland annat bör göra en tydlig skillnad mellan det ansvar som betaltjänstleverantörer har enligt GDPR och som beskrivs i PSD2.

Du kan läsa pressmeddelandet här och EBF:s svar här, båda endast tillgängliga på engelska.

Du kan läsa EDPB:s riktlinjer här.

Relaterade nyheter

Områden

I fokus

Länder

Taggar

Populära kurser

Expertis

Gå kurs med oss

06 OKT

Säkerhet för
icke-tekniker

Få en övergripande introduktion till säkerhet vid behandling av personuppgifter.

13 OKT

Privacy by Design
& Privacy by Default

Öka dina kunskaper om GDPR:s krav på inbyggt dataskydd och dataskydd som standard.

10 NOV

Artificiell intelligens & personuppgifter

Få en genomgång av de viktigaste reglerna för AI ur ett dataskyddsperspektiv.