EU: Det spanska ordförandeskapet lägger fram alternativ för viktiga förhandlingsfrågor gällande AI-förordningen

EURACTIV rapporterar att frågorna om definitionen av artificiell intelligens (AI), högriskklassificering, förteckningen över högriskanvändningar och konsekvensbedömning avseende de grundläggande rättigheterna kommer att ligga på EU-rådets bord denna vecka, då det spanska ordförandeskapet förbereder förhandlingarna avseende den nya AI-förordningen.

Spanien tog över det roterande ordförandeskapet för EU:s ministerråd den 1 juli. Utöver sina digitala prioriteringar försöker Madrid nå en politisk överenskommelse om AI-förordningen, en lagstiftning för att reglera AI baserat på dess potential att orsaka skada.

Det spanska ordförandeskapet cirkulerade ett dokument, daterat 29 juni 2023, för att informera om ett åsiktsutbyte om fyra kritiska punkter i AI-förordningen vid arbetsgruppen för telekommunikation, ett tekniskt organ i rådet.

Diskussionen kommer att ligga till grund för ordförandeskapets ståndpunkt i nästa förhandlingssession med EU-rådet, Europaparlamentet och EU-kommissionen, så kallade trepartsmöten, den 18 juli 2023.

Mer information

Källa: Artikel

Relaterade nyheter

Områden

I fokus

Länder

Taggar

Populära kurser

Expertis

Gå kurs med oss

03 OKT

Artificiell intelligens & personuppgifter

En genomgång av de viktigaste reglerna för artificiell intelligens ur ett dataskyddsperspektiv.

05 OKT

NIS 2-direktivet – Cybersäkerhet i praktiken

En genomgång av de viktigaste reglerna i NIS2-direktivet och kompletterande svensk lagstiftning.

07 MAR

Molntjänster & tredjelandsöverföringar

En genomgång av de viktigaste reglerna för tredjelandsöverföringar vid användning av molntjänster enligt GDPR.