EU: Amazons lagerarbetare lämnar in begäran om tillgång till personuppgifter

None of your business (noyb) meddelar att man i samarbete med arbetstagarfacket UNI Global hjälpt arbetstagare hos Amazon i Tyskland, Storbritannien, Italien, Polen och Slovakien lämnat in en begäran om tillgång till uppgifter enligt artikel 15 i dataskyddsförordningen (GDPR). Målet är att ta reda på hur Amazon behandlar arbetstagarnas personuppgifter enligt dataskyddsförordningen. Amazon har en månad på sig för att svara och vara öppen med företagets behandling av arbetstagarnas personuppgifter.

Enligt noyb bekräftar interna dokument från nationella fackföreningar att Amazon utför viss övervakning av sina arbetstagare. Det är till exempel tydligt att företaget genomför bakgrundskontroller av arbetstagare och ständigt övervakar deras arbetsprestationer med hjälp av en rad olika invasiva verktyg. Enligt noyb får arbetstagarna lite eller ingen information om den intensiva spårning som pågår i Amazons lager. De vet inte vilken typ av information som samlas in, i vilket syfte och vem den delas med. Arbetstagarna vet inte om det finns en integritetspolicy eller om någon form av automatiserat beslut om deras framtid i lagret fattas på grundval av spårningsdata.

Enligt artiklarna 13 och 14 GDPR har alla EU-medborgare rätt att få information om behandlingen av deras personuppgifter. I en gemensam strategi har Amazons lagerarbetare från fem europeiska länder nu lämnat in begäran om tillgång till uppgifter för att klargöra om företaget använder arbetstagarnas uppgifter för att främja omänskliga arbetsförhållanden och osäkra produktivitetsnivåer. Baserat på vad begäran om tillgång avslöjar kommer noyb att vidta åtgärder mot överträdelser av dataskyddsförordningen.

Enligt noyb har Amazon en historia av att försumma arbetstagarnas rättigheter. Enligt The Amazon Panopticon, UNI Global Unions rapport om Amazons påträngande och allomfattande övervakningssystem för arbetstagare, döljer Amazons mycket invasiva och ultrasnabba leveransprocess skadliga effekter på sina 1,3 miljoner arbetstagare.

Du kan läsa noybs inlägg, endast tillgänglig på engelska, här.

Mer information

Källa: Noyb:s inlägg

Relaterade nyheter

Områden

I fokus

Länder

Taggar

Populära kurser

Expertis

Gå kurs med oss

09 MAR

Introduktion till dataskyddsförordningen

Lär dig om grunderna i GDPR och vad som gäller vid behandling av personuppgifter.

16 MAR

Molntjänster och tredjelandsöverföringar

Få en genomgång av reglerna för tredjelandsöverföringar vid användning av molntjänster.

23 MAR

Konsekvensbedömning avseende dataskydd

Lär dig att göra en konsekvensbedömning avseende dataskydd i praktiken.