Search
Close this search box.

EU: AI-förordningen går in i slutfasen av EU:s lagstiftningsprocess

EURACTIV rapporterar att EU-parlamentet antagit sin ståndpunkt om den nya AI-förordningen med en överväldigande majoritet, vilket banar väg för de interinstitutionella förhandlingar som ska slutföra världens första omfattande lag om artificiell intelligens (AI).

AI-förordningen ska reglera AI baserat på dess förmåga att orsaka skada. Förordningen följer ett riskbaserat tillvägagångssätt, förbjuder AI-tillämpningar som utgör en oacceptabel risk och inför ett strikt system för högriskanvändningsfall.

Ledamöterna kommer nu att inleda interinstitutionella förhandlingar med EU:s ministerråd, som företräder de europeiska regeringarna, och EU-kommissionen i de så kallade trepartsmötena. Det första trepartsmötet kommer att äga rum direkt efter EU-parlamentets omröstning.

Förhandlingarna kommer att intensifieras när Spanien tar över det roterande ordförandeskapet för rådet i juli, eftersom Madrid har gjort slutförandet av AI-förordningen till sin högsta digitala prioritet. De viktigaste tvistefrågorna kommer att handla om högriskkategorier, grundläggande rättigheter och grundmodeller. Däremot kommer frågor som styrning, innovation och AI-definition sannolikt att lösas på teknisk nivå.

Det första operativa trepartsmötet kommer att äga rum före det spanska parlamentsvalet. Spanien siktar på att nå en överenskommelse senast i november med tre trepartsmöten, men två har också planerats som en reservlösning.

Mer information

Källa: Artikel

Relaterade nyheter

Områden

I fokus

Länder

Taggar

Populära kurser

Expertis

Gå kurs med oss

07 MAR

AI – Introduktion till artificiell intelligens

Kursen ger dig de rättsliga förutsättningarna för utveckling, upphandling och användning av AI.

14 MAR

Cybersäkerhet - Introduktion till NIS2-direktviet

En genomgång av de viktigaste reglerna i NIS2-direktivet och kompletterande svensk lagstiftning.

21 MAR

AI - Introduktion till AI-förordningen

En genomgång av de viktigaste reglerna i den nya AI-förordningen och hur du kan använda AI-system på ett lagenligt sätt.