EU: AI-förordningen går framåt i EU-parlamentet med en viktig omröstning i utskottet

Europaparlamentets utskott för medborgerliga fri- och rättigheter samt utskottet för den inre marknaden har gemensamt antagit texten den den nya AI-förordningen med stor majoritet. Detta skedde under en omröstning den 11 maj 2023.

Nästa steg är antagandet i plenum, med den 14 juni 2023 som preliminärt datum. När ledamöterna har formaliserat sin ståndpunkt kommer förslaget på den nya AI-förordningen att gå in i det sista steget i lagstiftningsprocessen, vilket innebär att förhandlingarna med rådet och EU-kommissionen inleds, så kallade triloger.

Mer information

Källa: Utkast till kompromissändringsförslag

Relaterade nyheter

Områden

I fokus

Länder

Taggar

Populära kurser

Expertis

Gå kurs med oss

19 SEP

Introduktion till AI-förordningen

En genomgång av de viktigaste reglerna i den nya AI-förordningen och kunskap om hur du kan utveckla och använda AI-system på ett lagenligt sätt.

21 SEP

Molntjänster & tredjelandsöverföringar

En genomgång av de viktigaste reglerna för tredjelandsöverföringar vid användning av molntjänster enligt GDPR.

05 OKT

NIS 2-direktivet – Cybersäkerhet i praktiken

En genomgång av de viktigaste reglerna i NIS2-direktivet och kompletterande svensk lagstiftning.