Search
Close this search box.

Danmark: Tryg Forsikrings insamling av hälsouppgifter uppfyller kraven i GDPR

Datatilsynet har bedömt att försäkringsbolagets Tryg Forsikring A/S insamling av hälsouppgifter om en försäkringstagare har skett i enlighet med kraven i artiklarna 6.1 (b) och 9.2 (f) i dataskyddsförordningen (GDPR).

Av beslutet framgår att Datatilsynet tagit emot en försäkringstagares klagomål om att Tryg Forsikring behandlat personuppgifter i form av tio år gamla patientjournaler, trots att försäkringstagaren endast gett sitt samtycke till att bolaget fick samla in uppgifter för en period på upp till fem år.

Efter en genomgång av ärendet konstaterar Datatilsynet att Tryg Forsikrings behandling av försäkringstagarens hälsouppgifter var förenlig med GDPR eftersom den skedde i syfte att uppfylla avtalet mellan bolaget och försäkringstagaren för att fastställa ett eventuellt ersättningsanspråk enligt försäkringsavtalet. Datatilsynet konstaterade även att bolagets insamling av hälsouppgifter var nödvändig för att bolaget skulle kunna behandla det krav som försäkringstagaren anmält.

I sin slutsats uppgav Datatilsynet att myndigheten kommit fram till att bolagets behandling av försäkringstagarens hälsouppgifter omfattades av undantaget från förbudet mot behandling av känsliga personuppgifter i artikel 9.2 (f) GDPR och betonade att den hade skett med en lämplig rättslig grund i enlighet med artikel 6.1 (b) GDPR. Datatilsynet konstaterade vidare att det samtycke som försäkringstagaren gett bolaget inte var relevant för bolagets behandling av personuppgifter för användning vid bedömningen av försäkringstagarens skadefall och att det inte hade utgjort grunden för behandlingen i samband med detta.

Mot denna bakgrund ansåg Datatilsynet att företaget agerat i enlighet med gällande dataskyddsregler vid hanteringen av försäkringstagarens ersättningsanspråk.

Mer information

Myndighet: Datatilsynet

Land: Danmark

Lagrum: Art. 6 GDPR, art. 9 GDPR

Sanktionsavgift: N/A

Mottagare: Tryg Forsikring A/S

Beslutsnummer: 2020-31-3840

Beslutsdatum: 2021-12-08

Källa: Beslut

Relaterade nyheter

Områden

I fokus

Länder

Taggar

Populära kurser

Expertis

Gå kurs med oss

07 MAR

AI – Introduktion till artificiell intelligens

Kursen ger dig de rättsliga förutsättningarna för utveckling, upphandling och användning av AI.

14 MAR

Cybersäkerhet - Introduktion till NIS2-direktviet

En genomgång av de viktigaste reglerna i NIS2-direktivet och kompletterande svensk lagstiftning.

21 MAR

AI - Introduktion till AI-förordningen

En genomgång av de viktigaste reglerna i den nya AI-förordningen och hur du kan använda AI-system på ett lagenligt sätt.