Danmark: Tillsyn över att informationsskyldigheten efterlevs

Den danska dataskyddsmyndigheten Datatilsynet har genomfört fem planerade tillsynsinspektioner av tre offentliga myndigheter respektive två privata företag med fokus på att kontrollera om informationsskyldigheten mot anställda har efterlevts.

Inspektionerna inriktades även på huruvida myndigheternas och företagens efterlevnad av informationsskyldigheten uppfyllde principen om öppenhet enligt 5.1 (a) i dataskyddsförordningen (“GDPR”), som enligt Datatilsynets uppfattning bland annat innebär att den personuppgiftsansvarige på förhand måste ge de anställda lättillgänglig information om den personuppgiftsbehandling som genomförs.

På grundval av inspektionerna har Datatilsynets uttryckt allvarlig kritik i tre av de fem fallen. I två av fallen har tillsynsmyndigheten utfärdat ett uttalande med kritik.

De granskade myndigheterna och företagen var:

  • Arbejdsmarkedets Tillægspension (ATP)
  • Kolding Kommune
  • Nævnenes Hus
  • TDC A/S
  • SIF Gruppen A/S

Du kan ta del av Datatilsynets pressmeddelande och tillsynsbesluten, bara tillgängliga på danska, här.

Vill du lära dig mer om GDPR, dataskydd och informationssäkerhet kan du läsa om våra aktuella kurser här.

Vill du ha hjälp med rådgivning i frågor om GDPR, dataskydd och informationssäkerhet kan du läsa mer här.

Relaterade nyheter

Områden

I fokus

Länder

Taggar

Populära kurser

Expertis

Gå kurs med oss

06 OKT

Säkerhet för
icke-tekniker

Få en övergripande introduktion till säkerhet vid behandling av personuppgifter.

13 OKT

Privacy by Design
& Privacy by Default

Öka dina kunskaper om GDPR:s krav på inbyggt dataskydd och dataskydd som standard.

10 NOV

Artificiell intelligens & personuppgifter

Få en genomgång av de viktigaste reglerna för AI ur ett dataskyddsperspektiv.