Danmark: Tillsyn över att informationsskyldigheten efterlevs

Datatilsynet har genomfört fem planerade tillsynsinspektioner av tre offentliga myndigheter respektive två privata företag med fokus på att kontrollera om informationsskyldigheten mot anställda har efterlevts.

Inspektionerna inriktades även på huruvida myndigheternas och företagens efterlevnad av informationsskyldigheten uppfyllde principen om öppenhet enligt 5.1 (a) i dataskyddsförordningen (“GDPR”), som enligt Datatilsynets uppfattning bland annat innebär att den personuppgiftsansvarige på förhand måste ge de anställda lättillgänglig information om den personuppgiftsbehandling som genomförs.

På grundval av inspektionerna har Datatilsynets uttryckt allvarlig kritik i tre av de fem fallen. I två av fallen har tillsynsmyndigheten utfärdat ett uttalande med kritik.

De granskade myndigheterna och företagen var:

  • Arbejdsmarkedets Tillægspension (ATP)
  • Kolding Kommune
  • Nævnenes Hus
  • TDC A/S
  • SIF Gruppen A/S

Mer information

Källa: Pressmeddelande

Relaterade nyheter

Områden

I fokus

Länder

Taggar

Populära kurser

Expertis

Gå kurs med oss

30 MAR

Introduktion till AI-förordningen

Få en genomgång av de viktigaste reglerna i nya AI-förordningen och hur AI-system kan användas på ett lagenligt sätt.

20 APR

Privacy by Design & Privacy by Default

En genomgång av de viktigaste åtgärderna för inbyggt dataskydd och dataskydd som standard.

27 APR

Informationssäkerhet & personuppgifter

Få en övergripande introduktion till informationssäkerhet vid behandling av personuppgifter.