Danmark: Tillsyn över att informationsskyldigheten efterlevs

Datatilsynet har genomfört fem planerade tillsynsinspektioner av tre offentliga myndigheter respektive två privata företag med fokus på att kontrollera om informationsskyldigheten mot anställda har efterlevts.

Inspektionerna inriktades även på huruvida myndigheternas och företagens efterlevnad av informationsskyldigheten uppfyllde principen om öppenhet enligt 5.1 (a) i dataskyddsförordningen (“GDPR”), som enligt Datatilsynets uppfattning bland annat innebär att den personuppgiftsansvarige på förhand måste ge de anställda lättillgänglig information om den personuppgiftsbehandling som genomförs.

På grundval av inspektionerna har Datatilsynets uttryckt allvarlig kritik i tre av de fem fallen. I två av fallen har tillsynsmyndigheten utfärdat ett uttalande med kritik.

De granskade myndigheterna och företagen var:

  • Arbejdsmarkedets Tillægspension (ATP)
  • Kolding Kommune
  • Nævnenes Hus
  • TDC A/S
  • SIF Gruppen A/S

Mer information

Källa: Pressmeddelande

Relaterade nyheter

Områden

I fokus

Länder

Taggar

Populära kurser

Expertis

Gå kurs med oss

03 OKT

Artificiell intelligens & personuppgifter

En genomgång av de viktigaste reglerna för artificiell intelligens ur ett dataskyddsperspektiv.

05 OKT

NIS 2-direktivet – Cybersäkerhet i praktiken

En genomgång av de viktigaste reglerna i NIS2-direktivet och kompletterande svensk lagstiftning.

07 MAR

Molntjänster & tredjelandsöverföringar

En genomgång av de viktigaste reglerna för tredjelandsöverföringar vid användning av molntjänster enligt GDPR.