Danmark: PrivatBo kritiseras för bristande säkerhet vid behandling av hyresgästers personuppgifter

Den danska dataskyddsmyndigheten Datatilsynet anser att det finns skäl att framföra allvarlig kritik mot att förvaltningsbolaget PrivatBo AMBA:s behandling av personuppgifter inte har skett i enlighet med reglerna i artikel 32 i dataskyddsförordningen (GDPR).

Av beslutet framgår att PrivatBo är ett fastighets- och administrationsbolag som förvaltar bostadsfonder och upplåtelser i huvudstaden åt bland annat Frederiksberg Boligfond. PrivatBo har under 2018, som förvaltningsbolag, biträtt en bostadsfond med en tänkt försäljning av tre fastigheter. PrivatBo tillhandahöll i detta sammanhang material till de boende i de aktuella fastigheterna på totalt 424 USB-nycklar. PrivatBo var dock inte medveten om att det för en del av det överlämnade materialet bifogats handlingar som innehöll personuppgifter av konfidentiell karaktär och som inte borde ha lämnats ut.

Den 4 augusti 2020 polisanmälde Datatilsynet PrivatBo och rekommenderade böter på 150 000 danska kronor på grund av överträdelsen (läs mer om detta här). Den 14 december 2020 stoppades dock utredningen av misstag och brottmålet lades ner av polisen på grund av en blandning av flera faktorer. Polisen har uppgett att ärendet inte kan återupptas.

Därför uttrycker nu Datatilsynet istället allvarlig kritik mot att PrivatBo inte följt dataskyddsförordningens krav på att genomföra lämpliga tekniska och organisatoriska säkerhetsåtgärder för att säkerställa att informationen inte lämnades ut.

Mer information

Myndighet: Datatilsynet

Land: Danmark

Lagrum: Art. 32 GDPR

Sanktionsavgift: N/A

Mottagare: PrivatBo AMBA:s

Beslutsnummer: 2019-441-1480

Beslutsdatum: 2022-04-25

Källa: Beslut

Relaterade nyheter

Områden

I fokus

Länder

Taggar

Populära kurser

Expertis

Gå kurs med oss

06 OKT

Säkerhet för
icke-tekniker

Få en övergripande introduktion till säkerhet vid behandling av personuppgifter.

13 OKT

Privacy by Design
& Privacy by Default

Öka dina kunskaper om GDPR:s krav på inbyggt dataskydd och dataskydd som standard.

10 NOV

Artificiell intelligens & personuppgifter

Få en genomgång av de viktigaste reglerna för AI ur ett dataskyddsperspektiv.