Danmark: PrivatBo kritiseras för bristande säkerhet vid behandling av hyresgästers personuppgifter

Datatilsynet anser att det finns skäl att framföra allvarlig kritik mot att förvaltningsbolaget PrivatBo AMBA af 1993 behandling av personuppgifter inte har skett i enlighet med reglerna i artikel 32 i dataskyddsförordningen (GDPR).

Av beslutet framgår att PrivatBo är ett fastighets- och administrationsbolag som förvaltar bostadsfonder och upplåtelser i huvudstaden åt bland annat Frederiksberg Boligfond. PrivatBo har under 2018, som förvaltningsbolag, biträtt en bostadsfond med en tänkt försäljning av tre fastigheter. PrivatBo tillhandahöll i detta sammanhang material till de boende i de aktuella fastigheterna på totalt 424 USB-nycklar. PrivatBo var dock inte medveten om att det för en del av det överlämnade materialet bifogats handlingar som innehöll personuppgifter av konfidentiell karaktär och som inte borde ha lämnats ut.

Den 4 augusti 2020 polisanmälde Datatilsynet PrivatBo och rekommenderade böter på 150 000 danska kronor på grund av överträdelsen (läs mer om detta här). Den 14 december 2020 stoppades dock utredningen av misstag och brottmålet lades ner av polisen på grund av en blandning av flera faktorer. Polisen har uppgett att ärendet inte kan återupptas.

Därför uttrycker nu Datatilsynet istället allvarlig kritik mot att PrivatBo inte följt dataskyddsförordningens krav på att genomföra lämpliga tekniska och organisatoriska säkerhetsåtgärder för att säkerställa att informationen inte lämnades ut.

Mer information

Myndighet: Datatilsynet

Land: Danmark

Lagrum: Art. 32 GDPR

Sanktionsavgift: N/A

Mottagare: PrivatBo AMBA af 1993

Beslutsnummer: 2019-441-1480

Beslutsdatum: 2022-04-25

Källa: Beslut

Relaterade nyheter

Områden

I fokus

Länder

Taggar

Populära kurser

Expertis

Gå kurs med oss

03 OKT

Artificiell intelligens & personuppgifter

En genomgång av de viktigaste reglerna för artificiell intelligens ur ett dataskyddsperspektiv.

05 OKT

NIS 2-direktivet – Cybersäkerhet i praktiken

En genomgång av de viktigaste reglerna i NIS2-direktivet och kompletterande svensk lagstiftning.

21 MAR

Introduktion till AI-förordningen

En genomgång av de viktigaste reglerna i den nya AI-förordningen och hur du kan använda AI-system på ett lagenligt sätt.