Danmark: Ny checklista för skolor om användning av bild och video

Datatilsynet har publicerat en checklista som ska hjälpa skolor att förstå vad de kan och inte kan göra när det gäller användning av bilder och videos enligt dataskyddsförordningen (GDPR). Checklistan är utformad som en snabbguide med ett antal tips och konkreta exempel. Den innehåller också en bilaga som förklarar dataskyddsreglerna, bland annat hur länge bilder kan sparas på intranät och hur skolorna ska ta hand om bilder och videos.

En del av checklistan tar även upp frågan om när skolor måste inhämta ett samtycke från föräldrarna och när behandling av bilder kan ske med stöd av andra lagliga grunder. Datatilsynet rekommenderar i allmänhet inte att skolor baserar sin användning av bilder på samtycke. Samtycke är enligt myndigheten inte alltid den lämpligaste grunden för behandling av personuppgifter. Om det finns ett objektivt syfte med användningen av bilder som ligger i linje med en skolans uppgifter kan myndighetsutövning vara en uppenbar rättslig grund.

Mer information

Källa: Pressmeddelande, Checklista

Relaterade nyheter

Områden

I fokus

Länder

Taggar

Populära kurser

Expertis

Gå kurs med oss

09 MAR

Introduktion till dataskyddsförordningen

Lär dig om grunderna i GDPR och vad som gäller vid behandling av personuppgifter.

16 MAR

Molntjänster och tredjelandsöverföringar

Få en genomgång av reglerna för tredjelandsöverföringar vid användning av molntjänster.

23 MAR

Konsekvensbedömning avseende dataskydd

Lär dig att göra en konsekvensbedömning avseende dataskydd i praktiken.