Danmark: Ny checklista för skolor om användning av bild och video

Datatilsynet har publicerat en checklista som ska hjälpa skolor att förstå vad de kan och inte kan göra när det gäller användning av bilder och videos enligt dataskyddsförordningen (GDPR). Checklistan är utformad som en snabbguide med ett antal tips och konkreta exempel. Den innehåller också en bilaga som förklarar dataskyddsreglerna, bland annat hur länge bilder kan sparas på intranät och hur skolorna ska ta hand om bilder och videos.

En del av checklistan tar även upp frågan om när skolor måste inhämta ett samtycke från föräldrarna och när behandling av bilder kan ske med stöd av andra lagliga grunder. Datatilsynet rekommenderar i allmänhet inte att skolor baserar sin användning av bilder på samtycke. Samtycke är enligt myndigheten inte alltid den lämpligaste grunden för behandling av personuppgifter. Om det finns ett objektivt syfte med användningen av bilder som ligger i linje med en skolans uppgifter kan myndighetsutövning vara en uppenbar rättslig grund.

Mer information

Källa: Pressmeddelande, Checklista

Relaterade nyheter

Områden

I fokus

Länder

Taggar

Populära kurser

Expertis

Gå kurs med oss

03 OKT

Artificiell intelligens & personuppgifter

En genomgång av de viktigaste reglerna för artificiell intelligens ur ett dataskyddsperspektiv.

05 OKT

NIS 2-direktivet – Cybersäkerhet i praktiken

En genomgång av de viktigaste reglerna i NIS2-direktivet och kompletterande svensk lagstiftning.

21 MAR

Introduktion till AI-förordningen

En genomgång av de viktigaste reglerna i den nya AI-förordningen och hur du kan använda AI-system på ett lagenligt sätt.