Danmark: FysioDanmark varnas för behandling av personuppgifter med hjälp av ett ansiktsigenkänningssystem

Datatilsynet anser att det finns skäl att utfärda en varning mot FysioDanmark Hillerød ApS för behandling av personuppgifter med hjälp av ett ansiktsigenkänningssystem.

Av beslutet framgår att Datatilsynet på eget initiativ startat ett ärende om FysioDanmarks användning av ett ansiktsigenkänningssystem. Systemet skulle bland annat användas till att bedriva inpasseringskontroll av kunder och anställda.

Datatilsynet har i beslutet endast övervägt om artiklarna 6 och 9 i dataskyddsförordningen (GDPR) kan ligga till grund för behandlingen av personuppgifter och myndigheten har således inte tagit ställning till några andra dataskyddsrättsliga frågor.

Utifrån omständigheterna i ärendet och de uppgifter som FysioDanmark lämnat har Datatilsynet kommit fram till att systemet, som bygger på den registrerades samtycke, kan användas inom ramen för dataskyddsreglerna. Datatilsynet finner dock anledning att utfärda en varning till FysioDanmark om att behandlingen av personuppgifter troligen kommer att strida mot reglerna i dataskyddsförordningen om företaget använder systemet utan samtycke enligt artikel 9.1 (a) GDPR från företagets kunder. Datatilsynet ansåg vidare i fallet att FysioDanmark använder systemet på personer som inte gett sitt samtycke, att behandlingen sannolikt skulle strida mot reglerna i dataskyddsförordningen eftersom inget undantag kan identifieras enligt artikel 9.1 GDPR.

Mer information

Myndighet: Datatilsynet

Land: Danmark

Lagrum: Art. 6 GDPR, art. 9 GDPR

Sanktionsavgift: N/A

Mottagare: FysioDanmark Hillerød ApS

Beslutsnummer: 2021-431-0145

Beslutsdatum: 2022-03-17

Källa: Beslut

Relaterade nyheter

Områden

I fokus

Länder

Taggar

Populära kurser

Expertis

Gå kurs med oss

30 MAR

Introduktion till AI-förordningen

Få en genomgång av de viktigaste reglerna i nya AI-förordningen och hur AI-system kan användas på ett lagenligt sätt.

20 APR

Privacy by Design & Privacy by Default

En genomgång av de viktigaste åtgärderna för inbyggt dataskydd och dataskydd som standard.

27 APR

Informationssäkerhet & personuppgifter

Få en övergripande introduktion till informationssäkerhet vid behandling av personuppgifter.