Search
Close this search box.

Danmark: FysioDanmark varnas för behandling av personuppgifter med hjälp av ett ansiktsigenkänningssystem

Datatilsynet anser att det finns skäl att utfärda en varning mot FysioDanmark Hillerød ApS för behandling av personuppgifter med hjälp av ett ansiktsigenkänningssystem.

Av beslutet framgår att Datatilsynet på eget initiativ startat ett ärende om FysioDanmarks användning av ett ansiktsigenkänningssystem. Systemet skulle bland annat användas till att bedriva inpasseringskontroll av kunder och anställda.

Datatilsynet har i beslutet endast övervägt om artiklarna 6 och 9 i dataskyddsförordningen (GDPR) kan ligga till grund för behandlingen av personuppgifter och myndigheten har således inte tagit ställning till några andra dataskyddsrättsliga frågor.

Utifrån omständigheterna i ärendet och de uppgifter som FysioDanmark lämnat har Datatilsynet kommit fram till att systemet, som bygger på den registrerades samtycke, kan användas inom ramen för dataskyddsreglerna. Datatilsynet finner dock anledning att utfärda en varning till FysioDanmark om att behandlingen av personuppgifter troligen kommer att strida mot reglerna i dataskyddsförordningen om företaget använder systemet utan samtycke enligt artikel 9.1 (a) GDPR från företagets kunder. Datatilsynet ansåg vidare i fallet att FysioDanmark använder systemet på personer som inte gett sitt samtycke, att behandlingen sannolikt skulle strida mot reglerna i dataskyddsförordningen eftersom inget undantag kan identifieras enligt artikel 9.1 GDPR.

Mer information

Myndighet: Datatilsynet

Land: Danmark

Lagrum: Art. 6 GDPR, art. 9 GDPR

Sanktionsavgift: N/A

Mottagare: FysioDanmark Hillerød ApS

Beslutsnummer: 2021-431-0145

Beslutsdatum: 2022-03-17

Källa: Beslut

Relaterade nyheter

Områden

I fokus

Länder

Taggar

Populära kurser

Expertis

Gå kurs med oss

07 MAR

AI – Introduktion till artificiell intelligens

Kursen ger dig de rättsliga förutsättningarna för utveckling, upphandling och användning av AI.

14 MAR

Cybersäkerhet - Introduktion till NIS2-direktviet

En genomgång av de viktigaste reglerna i NIS2-direktivet och kompletterande svensk lagstiftning.

21 MAR

AI - Introduktion till AI-förordningen

En genomgång av de viktigaste reglerna i den nya AI-förordningen och hur du kan använda AI-system på ett lagenligt sätt.