Danmark: Epic Bookings har behandlat bilder av barn och ungdomar i strid med GDPR

Datatilsynet har granskat publiceringen av nästan 500 000 bilder, särskilt av barn och ungdomar, på Epic Boknings Facebook-sida. Bilderna, som var från och med 2013, hade tagits på fester och liknande evenemang främst med en selfie-kamera.

Under granskningen fann Datatilsynet att det samtycke som lämnats av personerna på bilderna inte i tillräcklig utsträckning uppfyllt kraven på ett giltigt samtycke enligt dataskyddsförordningen (“GDPR”). Datatilsynet fann också att Epic Booking inte följt reglerna om att informera om företagets behandling av de registrerades personuppgifter. Epic Booking beordrades därför att ta bort de bilder som behandlats i strid med GDPR från Facebook-sidan.

Därutöver fann Datatilsynet att Epic Booking inte följt principen om lagringsminimering då företaget inte hade satt en specifik tidsfrist för radering av bilderna. Avsaknaden av denna tidsfrist för radering innebär enligt Datatilsynet att bilderna i princip publicerats utan tidsgräns.

Enligt Datatilsynets bedömning måste de avbildade personerna och det speciella skydd som barn och ungdomar har enligt GDPR tas med i beräkningen. På den grunden bedömde Datatilsynet att en maximal tid på 60 dagar var tillräcklig för att tillgodose de registrerades behov av att få tillgång till bilderna. Myndigheten utfärdade därför ett föreläggande till Epic Booking att fastställa en tidsfrist på högst 60 dagar för bilder som publiceras på företagets Facebook-sida framöver.

Mer information

Myndighet: Datatilsynet

Land: Danmark

Lagrum: Art. 4 GDPR, art. 5 GDPR, art. 6 GDPR, art. 13 GDPR

Sanktionsavgift: N/A

Mottagare: Epic Boknings

Beslutsnummer: 2019-431-0052

Beslutsdatum: 2021-03-01

Källa: Berslut

Relaterade nyheter

Områden

I fokus

Länder

Taggar

Populära kurser

Expertis

Gå kurs med oss

30 MAR

Introduktion till AI-förordningen

Få en genomgång av de viktigaste reglerna i nya AI-förordningen och hur AI-system kan användas på ett lagenligt sätt.

20 APR

Privacy by Design & Privacy by Default

En genomgång av de viktigaste åtgärderna för inbyggt dataskydd och dataskydd som standard.

27 APR

Informationssäkerhet & personuppgifter

Få en övergripande introduktion till informationssäkerhet vid behandling av personuppgifter.