Search
Close this search box.

Danmark: Datatilynet publicerar vägledning om regler som är särskilt relevanta i samband med valkampanjer

Datatilsynet publicerar en vägledning riktad till politiska aktörer om de regler i dataskyddsförordningen (GDPR) som är särskilt relevanta i samband med valkampanjer. Många valkampanjer omfattas av dataskyddsförordningen och i vissa fall behandlas särskilda kategorier av uppgifter (politiska åsikter).

Bakgrunden till vägledningen är att det idag sprids politiska budskap och politisk marknadsföring digitalt och med hjälp av de senaste digitala kommunikationskanalerna. Det finns en mängd möjligheter att nå mycket exakta grupper och segment av väljare, som kan väljas ut på grundval av egenskaper som är unika för just dessa grupper. Detta är möjligt tack vare den enorma mängd information som samlas in och analyseras för att få helt nya insikter om de personer som du vill nå med din marknadsföring. När en sådan analys görs på grundval av personuppgifter måste dataskyddsförordningen respekteras.

Om ett parti vill använda till exempel sociala medier under en valkampanj finns det enligt Datatilsynet ett antal regler i dataskyddsförordningen som partiet måste ta hänsyn till. Partiet måste bland annat förstå de villkor som de sociala medierna tillhandahåller och partiet måste se till att det finns en tydlig ansvarsfördelning mellan partiet och de sociala medierna när det gäller skyddet av väljarnas uppgifter. Om det inte finns, eller om parten på annat sätt är osäker på om dataskyddsreglerna kan följas när sociala medier används, bör de enligt Datatilsynet inte använda plattformen. Även om det i vissa fall kan vara möjligt att använda sådana verktyg inom ramen för dataskyddsreglerna, bör parterna enligt Datatilsynet göra sina egna dataetiska överväganden om huruvida de bör använda dem för detaljerad inriktning och marknadsföring.

I vägledningen beskrivs de överväganden som personuppgiftsansvariga måste göra från början av insamlingen av personuppgifter för en valkampanj till slutet när kampanjen är över. Vägledningen tar upp ett antal olika relevanta scenarier och fokuserar särskilt på målinriktning och förstärkningstekniker som används för att sprida budskap på internet. Dessa verktyg bygger ofta på avancerad profilering och omfattande behandling av väljarinformation.

Mer information

Källa: Pressmeddelande, Vägledning

Relaterade nyheter

Områden

I fokus

Länder

Taggar

Populära kurser

Expertis

Gå kurs med oss

07 MAR

AI – Introduktion till artificiell intelligens

Kursen ger dig de rättsliga förutsättningarna för utveckling, upphandling och användning av AI.

14 MAR

Cybersäkerhet - Introduktion till NIS2-direktviet

En genomgång av de viktigaste reglerna i NIS2-direktivet och kompletterande svensk lagstiftning.

21 MAR

AI - Introduktion till AI-förordningen

En genomgång av de viktigaste reglerna i den nya AI-förordningen och hur du kan använda AI-system på ett lagenligt sätt.