Danmark: Datatilynet publicerar vägledning om behandling av personuppgifter av lokala arkiv

Datatilsynet har publicerat riktlinjer för lokala arkivs behandling av personuppgifter. Riktlinjerna har utarbetats i samarbete med Sammenslutningen af Lokalarkiver och är avsedda att bidra till att säkerställa att tvivel om dataskyddsreglerna inte står i vägen för det goda arbete som utförs av lokala arkiv.

Riktlinjerna består av en översikt över betydelsen av dataskyddsreglerna för lokala arkivs arbete och fyra konkreta riktlinjer som Datatilsynet rekommenderar lokala arkiv att följa.

Datatilsynet har träffat företrädare för lokala arkiv flera gånger för att få en inblick i de utmaningar som lokala arkiv står inför varje dag när det gäller reglerna för dataskydd. Företrädarnas medverkan har syftat till att göra riktlinjerna så begripliga och praktiskt tillämpbara som möjligt.

Mer information

Källa: Pressmeddelande, Vägledning

Relaterade nyheter

Områden

I fokus

Länder

Taggar

Populära kurser

Expertis

Gå kurs med oss

30 MAR

Introduktion till AI-förordningen

Få en genomgång av de viktigaste reglerna i nya AI-förordningen och hur AI-system kan användas på ett lagenligt sätt.

20 APR

Privacy by Design & Privacy by Default

En genomgång av de viktigaste åtgärderna för inbyggt dataskydd och dataskydd som standard.

27 APR

Informationssäkerhet & personuppgifter

Få en övergripande introduktion till informationssäkerhet vid behandling av personuppgifter.