Danmark: Datatilynet publicerar vägledning om behandling av personuppgifter av lokala arkiv

Datatilsynet har publicerat riktlinjer för lokala arkivs behandling av personuppgifter. Riktlinjerna har utarbetats i samarbete med Sammenslutningen af Lokalarkiver och är avsedda att bidra till att säkerställa att tvivel om dataskyddsreglerna inte står i vägen för det goda arbete som utförs av lokala arkiv.

Riktlinjerna består av en översikt över betydelsen av dataskyddsreglerna för lokala arkivs arbete och fyra konkreta riktlinjer som Datatilsynet rekommenderar lokala arkiv att följa.

Datatilsynet har träffat företrädare för lokala arkiv flera gånger för att få en inblick i de utmaningar som lokala arkiv står inför varje dag när det gäller reglerna för dataskydd. Företrädarnas medverkan har syftat till att göra riktlinjerna så begripliga och praktiskt tillämpbara som möjligt.

Mer information

Källa: Pressmeddelande, Vägledning

Relaterade nyheter

Områden

I fokus

Länder

Taggar

Populära kurser

Expertis

Gå kurs med oss

03 OKT

Artificiell intelligens & personuppgifter

En genomgång av de viktigaste reglerna för artificiell intelligens ur ett dataskyddsperspektiv.

05 OKT

NIS 2-direktivet – Cybersäkerhet i praktiken

En genomgång av de viktigaste reglerna i NIS2-direktivet och kompletterande svensk lagstiftning.

21 MAR

Introduktion till AI-förordningen

En genomgång av de viktigaste reglerna i den nya AI-förordningen och hur du kan använda AI-system på ett lagenligt sätt.