Search
Close this search box.

Danmark: Datatilsynet uttrycker kritik mot Familieretshusets behandlling av personuppgifter

Datatilsynet har fattat beslut om att rikta allvarlig kritik mot Familieretshuset då domstolen inte vidtagit tillräckliga säkerhetsåtgärder vilket strider mot artikel 32.1 i dataskyddsförordningen (“GDPR”).

Granskningen inleddes efter at ett klagomål kommit in till Datatilsynet på Familieretshusets behandling av personuppgifter. Enligt klagomålet hade en anställd vid Familieretshuset den 8 mars 2021 av misstag gett den biologiska fadern till klagandens son del i vårdnaden och därmed möjlighet att få tillgång till sonens personuppgifter som bland annat omfattade sonens adress och skola.

Datatilsynet ansåg att Familieretshuset inte hade följt kravet på att vidta lämpliga säkerhetsåtgärder och därmed möjliggjort olaglig tillgång till personuppgifter, i strid med artikel 32.1 GDPR. Datatilsynet noterade att Familieretshuset till följd av händelsen uppdaterat de riktlinjer som användes vid beviljandet av vårdnad av barn och att domstolen lanserat en omfattande genomförandeplan med fokus på dataskydd.

Mer information

Myndighet: Datatilsynet

Land: Danmark

Lagrum: Art. 32 GDPR

Sanktionsavgift: N/A

Mottagare: Familieretshuset

Beslutsnummer: 2021-32-2143

Beslutsdatum: 2021-10-29

Källa: Beslut

Relaterade nyheter

Områden

I fokus

Länder

Taggar

Populära kurser

Expertis

Gå kurs med oss

07 MAR

AI – Introduktion till artificiell intelligens

Kursen ger dig de rättsliga förutsättningarna för utveckling, upphandling och användning av AI.

14 MAR

Cybersäkerhet - Introduktion till NIS2-direktviet

En genomgång av de viktigaste reglerna i NIS2-direktivet och kompletterande svensk lagstiftning.

21 MAR

AI - Introduktion till AI-förordningen

En genomgång av de viktigaste reglerna i den nya AI-förordningen och hur du kan använda AI-system på ett lagenligt sätt.