Danmark: Datatilsynet uttrycker kritik mot Dating.dk för bristande behörighet att behandla personuppgifter

Datatilsynet har genomfört en granskning av Dating.dk ApS för att kontrollera den behandling av personuppgifter som sker i samband med att användare skapar och använder Dating.dk. Fokus låg på dejtingtjänstens behandlingsunderlag och användarans personliga integritet. Dating.dk var bland ett av de utvalda företagen som Datatilsynet granskade hösten 2018.

På grundval av tillsynen har Datatilsynet funnit skäl att uttrycka allvarlig kritik mot att Dating.dk inte haft underlag för behandling, och att behandlingen av personuppgifter därför inte har skett i enlighet med reglerna i dataskyddsförordningen (“GDPR”). Enligt Datatilsynet har Dating.dk inte fått en entydig avsiktsförklaring från användarna av dejtingtjänsten för behandling av deras personuppgifter, varför Dating.dk inte haft ett giltigt samtycke till behandling av personuppgifter enligt artikel 6.1 (a) GDPR. Dessutom har Dating.dk behandlat särskilda kategorier av personuppgifter utan att ha identifierat ett undantag från det allmänna förbudet mot behandling av känsliga personuppgifter enligt artikel 9 GDPR.

På grundval av detta har Datatilsynet utfärdat ett beslut om att Dating.dk måste behandla personuppgifter om användare av Dating.dk i enlighet med bestämmelserna i GDPR. Datatilsynet har också funnit skäl att uttrycka allvarlig kritik mot att Dating.dk behandlat personuppgifter utan att kunna visa att behandlingen skett, med beaktande av de risker som behandlingen innebär för de registrerade. I detta sammanhang betonar Datatilsynet att Dating.dk behandlat information om användarna lokalisering och särskilda kategorier av personuppgifter.

Mer information

Myndighet: Datatilsynet

Land: Danmark

Lagrum: Art. 6 GDPR, art. 9 GDPR

Sanktionsavgift: N/A

Mottagare: Dating.dk ApS

Beslutsnummer: 2018-41-0013

Beslutsdatum: 2021-09-21

Källa: Beslut

Relaterade nyheter

Områden

I fokus

Länder

Taggar

Populära kurser

Expertis

Gå kurs med oss

30 MAR

Introduktion till AI-förordningen

Få en genomgång av de viktigaste reglerna i nya AI-förordningen och hur AI-system kan användas på ett lagenligt sätt.

20 APR

Privacy by Design & Privacy by Default

En genomgång av de viktigaste åtgärderna för inbyggt dataskydd och dataskydd som standard.

27 APR

Informationssäkerhet & personuppgifter

Få en övergripande introduktion till informationssäkerhet vid behandling av personuppgifter.