Danmark: Datatilsynet uttrycker kritik mot Cyros för att inte ha underlättat rätten till tillgång

Den danska dataskyddsmyndigheten Datatilsynet har fattat beslut om att rikta kritik mot Cryos International ApS för att inte ha gett en medborgare tillgång till information om antalet donatorbarn som avlats med hjälp av spermier som donerats av medborgaren. Datatilsynet har också utfärdat ett föreläggande om att Cryos ska tillgodose medborgarens rätt till tillgång enligt artikel 15 i dataskyddsförordningen (GDPR).

Av beslutet framgår att Datatilsynet tagit emot ett klagomål från en medborgare efter att Cryos avslagit medborgarens begäran om tillgång till information om antalet donatorbarn som blivit avlade genom spermiedonation från honom, och information om hur många av dessa barn som kan ha en ensamstående mamma.

Under granskningen uppgav Cryos till Datatilsynet att för biologiska “givarsyskon” kan informationen om hur många biologiska syskon de har vara en mycket känslig och svår känslomässigt hanterbar information som de inte alls vill ha. Dessutom uppgav Cryos att informationen som medborgaren ville ha tillgång till rörde andra än medborgaren själv.

Enligt Datatilsynet utgör uppgifterna om hur många av barnen som kan ha en ensamstående mamma inte personuppgifter om medborgaren i fråga varför uppgifterna inte omfattades av medborgarens rätt till tillgång enligt artikel 15 GDPR. Datatilsynet ansåg dock att uppgifterna om antalet donatorbarn som blivit till genom spermiedonation från medborgaren måste betraktas som personlig information om medborgaren. Enligt Datatilsynet kan denna information därmed inte undantas rätten till tillgång. I detta sammanhang betonade Datatilsynet att uppgifterna bara var en indikation på antalet donatorbarn, och att uppgifterna inte gjorde det möjligt för medborgaren att identifiera och söka upp barnen.

Datatilsynet har mot denna bakgrund funnit anledning att kritisera Cryos och utfärda ett föreläggande till Cryos att senast den 7 december 2021 meddela medborgaren uppgifterna om antalet donatorbarn som har blivit till med hjälp av spermiedonation från honom.

Du kan läsa pressmeddelandet här och beslutet här, båda endast tillgängliga på danska.

Relaterade nyheter

Områden

I fokus

Länder

Taggar

Populära kurser

Expertis

Gå kurs med oss

06 OKT

Säkerhet för
icke-tekniker

Få en övergripande introduktion till säkerhet vid behandling av personuppgifter.

13 OKT

Privacy by Design
& Privacy by Default

Öka dina kunskaper om GDPR:s krav på inbyggt dataskydd och dataskydd som standard.

10 NOV

Artificiell intelligens & personuppgifter

Få en genomgång av de viktigaste reglerna för AI ur ett dataskyddsperspektiv.