Danmark: Datatilsynet uttrycker kritik mot Coop för otillräckliga säkerhetsåtgärder

Den danska dataskyddsmyndigheten Datatilsynet har fattat beslut om att rikta allvarlig kritik mot Coop Danmark A/S då företaget inte vidtagit tillräckliga säkerhetsåtgärder vid behandling av personuppgifter vilket strider mot artikel 32.1 i dataskyddsförordningen (“GDPR”).

Av beslutet framgår att Datatilsynet inlett granskningen efter att Coop den 12 juni 2021 anmält en personuppgiftsincident till myndigheten. Enligt anmälan hade Coop fått kännedom om att personuppgifter funnits på företagets gemensamma enhet utan adekvat åtkomstkontroll. Uppgifterna gällde totalt 477 anställda och externa konsulter. Coop upptäckte intrånget i samband med att företaget testade ett nytt skanningsverktyg.

Enligt Datatilsynet har Coop inte uppfyllt kravet på lämpliga säkerhetsåtgärder eftersom företaget tidigare borde ha varit medvetna om att anställda felaktigt kunde placera personuppgifter på företagets gemensamma enhet. Företaget borde därför, enligt Datatilsynets uppfattning, ha kontrollerat och sanerat företagets gemensamma enhet och infört relevanta säkerhetsåtgärder i ett tidigare skede. Då detta inte skett har Coop inte behandlat personuppgifter i enlighet med artikel 32.1 GDPR.

Datatilsynet fann dock att Coop anmält personuppgiftsincidenten till myndigheten i rätt tid, eftersom anmälan skedde inom tidsfristen på 72 timmar. Coop har därmed uppfyllt kraven i artikel 32.1 GDPR.

Mer information

Myndighet: Datatilsynet

Land: Danmark

Lagrum: Art. 32 GDPR

Sanktionsavgift: N/A

Mottagare: Coop Danmark A/S

Beslutsnummer: 2021-441-9356

Beslutsdatum: 2021-11-04

Källa: Beslut

Relaterade nyheter

Områden

I fokus

Länder

Taggar

Populära kurser

Expertis

Gå kurs med oss

06 OKT

Säkerhet för
icke-tekniker

Få en övergripande introduktion till säkerhet vid behandling av personuppgifter.

13 OKT

Privacy by Design
& Privacy by Default

Öka dina kunskaper om GDPR:s krav på inbyggt dataskydd och dataskydd som standard.

10 NOV

Artificiell intelligens & personuppgifter

Få en genomgång av de viktigaste reglerna för AI ur ett dataskyddsperspektiv.