Danmark: Datatilsynet uttrycker kritik mot Alstrøms behandling av webbplatsbesökares personuppgifter

Datatilsynet har fattat beslut om att rikta allvarlig kritik mot Alstrøm – Din Isenkræmmer ApS då företaget underlåtit att hämta in ett giltigt samtycke från sina webbplatsbesökare i strid med artiklarna 5.1 (a) och 6.1 (a) dataskyddsförordningen (“GDPR”).

Datatilsynet har på grundval av ett klagomål granskat användningen av två samtyckeslösningar som användes på Alstrøms webbplats www.alstrom.dk. Den första samtyckeslösningen, som användes fram till januari 2021, konstaterades ge webbplatsbesökaren otillräckliga valmöjligheter eftersom det inte var möjligt att avstå från att ge sitt samtycke.

När det gäller den andra samtyckeslösningen som användes från och med början av januari 2021 konstaterade Datatilsynet dessutom att den visuella utformningen av knapparna “acceptera” och “acceptera alla” för samtycke till cookies inte gjorde det lika enkelt att avstå från ett samtycke som att ge ett samtycke till personuppgiftsbehandlingen.

Datatilsynet konstaterade dessutom att Alsrtøm, när den nya samtyckeslösningen infördes, hade fortsatt att behandla webbplatsbesökarnas personuppgifter olagligt på grundval av deras samtycke.

Mer information

Myndighet: Datatilsynet

Land: Danmark

Lagrum: Art. 5 GDPR, art. 6 GDPR

Sanktionsavgift: N/A

Mottagare: Alstrøm – Din Isenkræmmer ApS

Beslutsnummer: 2021-431-0125

Beslutsdatum: 2021-10-20

Källa: Beslut

Relaterade nyheter

Områden

I fokus

Länder

Taggar

Populära kurser

Expertis

Gå kurs med oss

30 MAR

Introduktion till AI-förordningen

Få en genomgång av de viktigaste reglerna i nya AI-förordningen och hur AI-system kan användas på ett lagenligt sätt.

20 APR

Privacy by Design & Privacy by Default

En genomgång av de viktigaste åtgärderna för inbyggt dataskydd och dataskydd som standard.

27 APR

Informationssäkerhet & personuppgifter

Få en övergripande introduktion till informationssäkerhet vid behandling av personuppgifter.