Danmark: Datatilsynet uttrycker allvarlig kritik mot Rejsekorts behandling av personuppgifter

Den danska dataskyddsmyndigheten Datatilsynet uttrycker allvarlig kritik mot Rejsekort A/S för behandling av registrerades personuppgifter.

Enligt Datatilsynet har Rejsekort agerat i strid med principen om laglighet, korrekthet och öppenhet enligt artikel 5.1 (a) dataskyddsförordningen (“GDPR”) då företaget felaktigt behandlat uppgifterna baserat på ett samtycke. Rejsekort måste därför göra en ny bedömning av den rättsliga grunden för den aktuella personuppgiftsbehandlingen. Rejsekort måste också inkomma med en skriftlig redogörelse om företagets förnyade bedömning till Datatilsynet.

Vidare uttrycker Datatilsynet allvarlig kritik mot Rejsekorts fortsatta behandling av reseuppgifter och information om ingående av avtal mellan företaget och de registrerade, då Rejsekort inte haft någon rättslig grund för den fortsatta behandlingen efter det att de registrerade återkallat lämnat samtycke. Rejsekort har därför fått i uppdrag att radera samtliga reseuppgifter och uppgifter om ingående av avtal med de registrerade som företaget inte behöver behålla enligt bokföringslagen.

Du kan läsa pressmeddelandet här och beslutet här, båda endast tillgängliga på danska.

Relaterade nyheter

Områden

I fokus

Länder

Taggar

Populära kurser

Expertis

Gå kurs med oss

06 OKT

Säkerhet för
icke-tekniker

Få en övergripande introduktion till säkerhet vid behandling av personuppgifter.

13 OKT

Privacy by Design
& Privacy by Default

Öka dina kunskaper om GDPR:s krav på inbyggt dataskydd och dataskydd som standard.

10 NOV

Artificiell intelligens & personuppgifter

Få en genomgång av de viktigaste reglerna för AI ur ett dataskyddsperspektiv.