Danmark: Datatilsynet uttrycker allvarlig kritik mot Rejsekorts behandling av personuppgifter

Datatilsynet uttrycker allvarlig kritik mot Rejsekort A/S för behandling av registrerades personuppgifter.

Enligt Datatilsynet har Rejsekort agerat i strid med principen om laglighet, korrekthet och öppenhet enligt artikel 5.1 (a) dataskyddsförordningen (“GDPR”) då företaget felaktigt behandlat uppgifterna baserat på ett samtycke. Rejsekort måste därför göra en ny bedömning av den rättsliga grunden för den aktuella personuppgiftsbehandlingen. Rejsekort måste också inkomma med en skriftlig redogörelse om företagets förnyade bedömning till Datatilsynet.

Vidare uttrycker Datatilsynet allvarlig kritik mot Rejsekorts fortsatta behandling av reseuppgifter och information om ingående av avtal mellan företaget och de registrerade, då Rejsekort inte haft någon rättslig grund för den fortsatta behandlingen efter det att de registrerade återkallat lämnat samtycke. Rejsekort har därför fått i uppdrag att radera samtliga reseuppgifter och uppgifter om ingående av avtal med de registrerade som företaget inte behöver behålla enligt bokföringslagen.

Mer information

Myndighet: Datatilsynet

Land: Danmark

Lagrum: Art. 5 GDPR

Sanktionsavgift: N/A

Mottagare: Rejsekort A/S

Beslutsnummer: 2019-32-0709

Beslutsdatum: 2020-11-03

Källa: Beslut

Relaterade nyheter

Områden

I fokus

Länder

Taggar

Populära kurser

Expertis

Gå kurs med oss

20 APR

Privacy by Design & Privacy by Default

En genomgång av de viktigaste åtgärderna för inbyggt dataskydd och dataskydd som standard.

27 APR

Informationssäkerhet & personuppgifter

Få en övergripande introduktion till informationssäkerhet vid behandling av personuppgifter.

04 MAJ

Artificiell intelligens
& personuppgifter

Få en genomgång av de viktigaste reglerna för AI ur ett dataskyddsperspektiv och ökar din kunskap om hur du ska kunna använda AI på ett lagenligt sätt.