Search
Close this search box.

Danmark: Datatilsynet uttrycker allvarlig kritik mot Høje-Taastrup kommun för misslyckand radering

Datatilsynet har i ett beslut uttryckt allvarlig kritik mot Høj-Taastrup kommun i ett ärende som rör radering, då det nästan tog ett år innan kommunens personuppgiftsbiträde raderat en medborgares uppgifter.

Bakgrunden till beslutet avser en medborgare som lämnat in ett klagomål till Datatilsynet avseende Høj-Taastrup kommun då de inte raderat hans patientjournal. Enligt klagomålet har kommunen kommit överens med medborgaren om att patientjournalen skulle raderas, eftersom uppgifterna skickats från Rigshospitalet till kommunen av misstag. Høj-Taastrup kommun meddelande då att kommunen försökt få sitt personuppgiftsbiträde att radera uppgifterna, och att den långsamma raderingen inte orsakats av kommunen, utan av personuppgiftsbiträdet.

I sitt beslut har Datatilsynet betonat att det gått nästan ett år från att begäran om radering kommit in till Høj-Taastrup kommun tills dess att raderingen genomfördes, och att kommunen som personuppgiftsansvarig måste se till att den registrerades rättigheter respekteras. Detta innebär bland annat att den personuppgiftsansvarige måste använda ett personuppgiftsbiträde som kan ge nödvändiga garantier på att lämpliga tekniska och organisatoriska åtgärder kan genomföras för att säkerställa skyddet av de registrerades rättigheter.

Mer information

Myndighet: Datatilsynet

Land: Danmark

Lagrum: N/A

Sanktionsavgift: N/A

Mottagare: Høj-Taastrup kommun

Beslutsnummer: 2019-32-0704

Beslutsdatum: 2020-07-08

Källa: Beslut

Relaterade nyheter

Områden

I fokus

Länder

Taggar

Populära kurser

Expertis

Gå kurs med oss

07 MAR

AI – Introduktion till artificiell intelligens

Kursen ger dig de rättsliga förutsättningarna för utveckling, upphandling och användning av AI.

14 MAR

Cybersäkerhet - Introduktion till NIS2-direktviet

En genomgång av de viktigaste reglerna i NIS2-direktivet och kompletterande svensk lagstiftning.

21 MAR

AI - Introduktion till AI-förordningen

En genomgång av de viktigaste reglerna i den nya AI-förordningen och hur du kan använda AI-system på ett lagenligt sätt.