Danmark: Datatilsynet utreder möjlig personuppgiftsincident hos SAS

Den danska dataskyddsmyndigheten Datatilsynet utreder om det inträffat en personuppgiftsincident hos SAS då ett fel i flygbolagets bokningssystem lett till att ett antal kunders bokningar har annullerats.

Efter mediers bevakning, däribland en artikel på dr.dk, har Datatilsynet fått kännedom om ett fall där SAS drabbats av ett tekniskt fel i flygbolagets bokningssystem i slutet av maj 2022. Enligt SAS har överbokningar på ett stort antal flygplan tagits bort av misstag. Enligt SAS innebar detta att ett antal kunder fått sina bokningar avbokade trots att de fortfarande kunde köpa biljetter till samma avgångar till ett högre pris.

SAS har inte anmält fallet som en personuppgiftsincident, men med utgångspunkt i mediabevakningen har Datatilsynet inlett en utredning om det inträffat en sådan incident och vilka de specifika omständigheterna i fallet är.

Mer information

Myndighet: Datatilsynet

Land: Danmark

Lagrum: N/A

Sanktionsavgift: N/A

Mottagare: SAS

Beslutsnummer: 2022-431-0185

Beslutsdatum: 2022-06-22

Källa: Brev till SAS

Relaterade nyheter

Områden

I fokus

Länder

Taggar

Populära kurser

Expertis

Gå kurs med oss

06 OKT

Säkerhet för
icke-tekniker

Få en övergripande introduktion till säkerhet vid behandling av personuppgifter.

13 OKT

Privacy by Design
& Privacy by Default

Öka dina kunskaper om GDPR:s krav på inbyggt dataskydd och dataskydd som standard.

10 NOV

Artificiell intelligens & personuppgifter

Få en genomgång av de viktigaste reglerna för AI ur ett dataskyddsperspektiv.