Danmark: Datatilsynet utreder Aalborg kommuns övervakning av anställda

Datatilsynet har genom mediebevakning fått kännedom om att ett antal anställda i Aalborgs kommun har övervakats av IT-sektionen genom bild och ljud. Mot denna bakgrund har Datatilsynet inlett en utredning i ärendet. Syftet med utredningen är att klargöra om sådan övervakning har skett och i så fall om den har skett i enlighet med reglerna i dataskyddsförordningen.

Om man övervakar anställda ska arbetsgivaren enligt Datatilsynet se till att reglerna efterlevs. I praktiken innebär det enligt myndigheten bland annat att arbetsgivaren ska ha en rättslig grund och ett berättigat ändamål med behandlingen av personuppgifter, samt att grundläggande principer om laglighet, korrekthet och öppenhet är uppfyllt. Om arbetsgivaren lever upp till allt detta har de anställda enligt Datatilsynet också rätt att få veta att de övervakas.

Mer information

Myndighet: Datatilsynet

Land: Danmark

Lagrum: N/A

Sanktionsavgift: N/A

Mottagare: Aalborg kommun

Beslutsnummer: N/A

Beslutsdatum: 2022-07-07

Källa: Pressmeddelande

Relaterade nyheter

Områden

I fokus

Länder

Taggar

Populära kurser

Expertis

Gå kurs med oss

06 OKT

Säkerhet för
icke-tekniker

Få en övergripande introduktion till säkerhet vid behandling av personuppgifter.

13 OKT

Privacy by Design
& Privacy by Default

Öka dina kunskaper om GDPR:s krav på inbyggt dataskydd och dataskydd som standard.

10 NOV

Artificiell intelligens & personuppgifter

Få en genomgång av de viktigaste reglerna för AI ur ett dataskyddsperspektiv.