Danmark: Datatilsynet publicerar vägledning för användning av cookies

Den danska dataskyddsmyndigheten Datatilsynet har i samarbete med andra myndigheter tagit fram en vägledning för användning av cookies.

Vägledningen beskriver ett antal krav för användning av cookies, inklusive att:

  • en aktiv handling måste ha ägt rum för att ett samtycke ska anses giltigt,
  • användarna måste ges lika möjlighet att acceptera och neka användningen av cookies,
  • det måste finnas tydlig information om syftet med och lagringstiden för cookies,
  • samtycke måste hämtas in innan cookies placeras på användarens utrustning,
  • användare måste kunna återkalla sitt samtycke,
  • endast nödvändiga cookies får placeras på användarens utrustning innan samtycke har hämtats in,
  • samtycke måste dokumenteras, och
  • eventuella alternativa rättsliga grunder som används för efterföljande behandling av personuppgifter bör anges i verksamhetens policy för cookies

Du kan läsa pressmeddelandet här och vägledningen här, båda endast tillgängliga på danska.

Relaterade nyheter

Områden

I fokus

Länder

Taggar

Populära kurser

Expertis

Gå kurs med oss

06 OKT

Säkerhet för
icke-tekniker

Få en övergripande introduktion till säkerhet vid behandling av personuppgifter.

13 OKT

Privacy by Design
& Privacy by Default

Öka dina kunskaper om GDPR:s krav på inbyggt dataskydd och dataskydd som standard.

10 NOV

Artificiell intelligens & personuppgifter

Få en genomgång av de viktigaste reglerna för AI ur ett dataskyddsperspektiv.