Search
Close this search box.

Danmark: Datatilsynet publicerar vägledning för användning av cookies

Den danska dataskyddsmyndigheten Datatilsynet har i samarbete med andra myndigheter tagit fram en vägledning för användning av cookies.

Vägledningen beskriver ett antal krav för användning av cookies, inklusive att:

  • en aktiv handling måste ha ägt rum för att ett samtycke ska anses giltigt,
  • användarna måste ges lika möjlighet att acceptera och neka användningen av cookies,
  • det måste finnas tydlig information om syftet med och lagringstiden för cookies,
  • samtycke måste hämtas in innan cookies placeras på användarens utrustning,
  • användare måste kunna återkalla sitt samtycke,
  • endast nödvändiga cookies får placeras på användarens utrustning innan samtycke har hämtats in,
  • samtycke måste dokumenteras, och
  • eventuella alternativa rättsliga grunder som används för efterföljande behandling av personuppgifter bör anges i verksamhetens policy för cookies

Mer information

Källa: Vägledning

Relaterade nyheter

Områden

I fokus

Länder

Taggar

Populära kurser

Expertis

Gå kurs med oss

07 MAR

AI – Introduktion till artificiell intelligens

Kursen ger dig de rättsliga förutsättningarna för utveckling, upphandling och användning av AI.

14 MAR

Cybersäkerhet - Introduktion till NIS2-direktviet

En genomgång av de viktigaste reglerna i NIS2-direktivet och kompletterande svensk lagstiftning.

21 MAR

AI - Introduktion till AI-förordningen

En genomgång av de viktigaste reglerna i den nya AI-förordningen och hur du kan använda AI-system på ett lagenligt sätt.