Danmark: Datatilsynet publicerar frågeformulär som ska användas vid granskning av molntjänster

Datatilsynet har nyligen inlett en serie granskningar av användningen av molntjänster i offentliga och privata verksamheter. Datatilsynets granskningar följer den vägledning myndigheten tagit fram gällandes på områden användningen av molntjänster, och ska klargöra om offentliga och privata verksamheter följer reglerna.

Datatilsynet har utarbetat ett frågeformulär som ska användas vid granskningarna. Frågeformuläret är uppdelad i fyra delar:

  • Känn dina tjänster
  • Känn dina leverantörer
  • Tillsyn av leverantörer
  • Överföring till tredje land

Frågeformuläret täcker enligt Datatilsynet de flesta punkter som personuppgiftsansvariga måste vara medvetna om vid användning av molntjänster. Frågeformuläret kan därmed hjälpa personuppgiftsansvariga som använder molntjänster att undersöka om deras användning av molnet följer reglerna för dataskydd.

Relaterade nyheter

Områden

I fokus

Länder

Taggar

Populära kurser

Expertis

Gå kurs med oss

30 MAR

Introduktion till AI-förordningen

Få en genomgång av de viktigaste reglerna i nya AI-förordningen och hur AI-system kan användas på ett lagenligt sätt.

20 APR

Privacy by Design & Privacy by Default

En genomgång av de viktigaste åtgärderna för inbyggt dataskydd och dataskydd som standard.

27 APR

Informationssäkerhet & personuppgifter

Få en övergripande introduktion till informationssäkerhet vid behandling av personuppgifter.