Danmark: Datatilsynet publicerar frågeformulär som ska användas vid granskning av molntjänster

Datatilsynet har nyligen inlett en serie granskningar av användningen av molntjänster i offentliga och privata verksamheter. Datatilsynets granskningar följer den vägledning myndigheten tagit fram gällandes på områden användningen av molntjänster, och ska klargöra om offentliga och privata verksamheter följer reglerna.

Datatilsynet har utarbetat ett frågeformulär som ska användas vid granskningarna. Frågeformuläret är uppdelad i fyra delar:

  • Känn dina tjänster
  • Känn dina leverantörer
  • Tillsyn av leverantörer
  • Överföring till tredje land

Frågeformuläret täcker enligt Datatilsynet de flesta punkter som personuppgiftsansvariga måste vara medvetna om vid användning av molntjänster. Frågeformuläret kan därmed hjälpa personuppgiftsansvariga som använder molntjänster att undersöka om deras användning av molnet följer reglerna för dataskydd.

Relaterade nyheter

Områden

I fokus

Länder

Taggar

Populära kurser

Expertis

Gå kurs med oss

09 MAR

Introduktion till dataskyddsförordningen

Lär dig om grunderna i GDPR och vad som gäller vid behandling av personuppgifter.

16 MAR

Molntjänster och tredjelandsöverföringar

Få en genomgång av reglerna för tredjelandsöverföringar vid användning av molntjänster.

23 MAR

Konsekvensbedömning avseende dataskydd

Lär dig att göra en konsekvensbedömning avseende dataskydd i praktiken.