Danmark: Datatilsynet publicerar frågeformulär som ska användas vid granskning av molntjänster

Datatilsynet har nyligen inlett en serie granskningar av användningen av molntjänster i offentliga och privata verksamheter. Datatilsynets granskningar följer den vägledning myndigheten tagit fram gällandes på områden användningen av molntjänster, och ska klargöra om offentliga och privata verksamheter följer reglerna.

Datatilsynet har utarbetat ett frågeformulär som ska användas vid granskningarna. Frågeformuläret är uppdelad i fyra delar:

  • Känn dina tjänster
  • Känn dina leverantörer
  • Tillsyn av leverantörer
  • Överföring till tredje land

Frågeformuläret täcker enligt Datatilsynet de flesta punkter som personuppgiftsansvariga måste vara medvetna om vid användning av molntjänster. Frågeformuläret kan därmed hjälpa personuppgiftsansvariga som använder molntjänster att undersöka om deras användning av molnet följer reglerna för dataskydd.

Mer information

Källa: Pressmeddelande, Frågeformulär, Vägledning om moln

Relaterade nyheter

Områden

I fokus

Länder

Taggar

Populära kurser

Expertis

Gå kurs med oss

14 MAR

NIS 2-direktivet – Cybersäkerhet i praktiken

En genomgång av de viktigaste reglerna i NIS2-direktivet och kompletterande svensk lagstiftning.

21 MAR

Introduktion till AI-förordningen

En genomgång av de viktigaste reglerna i den nya AI-förordningen och hur du kan använda AI-system på ett lagenligt sätt.

11 APR

Introduktion till Cyber Resilience Act

En genomgång av Cyber Resilience Act och hur du kan tillverka, distribuera och sälja produkter med digitala element på ett lagenligt sätt.