Danmark: Datatilsynet inleder standardiserade dataskyddskontroller i 30 organisationer

Datatilsynet inleder standardiserade skriftliga kontroller av säkerheten i 30 organisationer. Kontrollerna kommer att ske via ett onlineverktyg och utförs på 9 hotell, 10 försäkringsbolag respektive 11 kommuner.

Kontrollerna kommer ge Datatilsynet en grund för att göra en individuell bedömning av en given organisations mognad inom dataskyddsområdet, särskilt området säkerhet. Eftersom kontrollerna är baserade på identiska frågor kommer Datatilsynet också att kunna jämföra de enskilda svaren med svar från andra verksamheter inom samma bransch. Datatilsynet kommer också att utvärdera svaren mellan olika branscher.

Tidsfristen för att besvara frågorna är satt till den 10 september 2021, varefter Datatilsynet kommer att bedöma om de enskilda kontrollerna kan slutföras, eller om det finns anledning att begära dokumentation för de givna svaren, ställa ytterligare frågor och/eller meddela om platsbesök.

Relaterade nyheter

Områden

I fokus

Länder

Taggar

Populära kurser

Expertis

Gå kurs med oss

30 MAR

Introduktion till AI-förordningen

Få en genomgång av de viktigaste reglerna i nya AI-förordningen och hur AI-system kan användas på ett lagenligt sätt.

20 APR

Privacy by Design & Privacy by Default

En genomgång av de viktigaste åtgärderna för inbyggt dataskydd och dataskydd som standard.

27 APR

Informationssäkerhet & personuppgifter

Få en övergripande introduktion till informationssäkerhet vid behandling av personuppgifter.