Danmark: Datatilsynet inleder standardiserade dataskyddskontroller i 30 organisationer

Den danska dataskyddsmyndigheten Datatilsynet inleder standardiserade skriftliga kontroller av säkerheten i 30 organisationer. Kontrollerna kommer att ske via ett onlineverktyg och utförs på 9 hotell, 10 försäkringsbolag respektive 11 kommuner.

Kontrollerna kommer ge Datatilsynet en grund för att göra en individuell bedömning av en given organisations mognad inom dataskyddsområdet, särskilt området säkerhet. Eftersom kontrollerna är baserade på identiska frågor kommer Datatilsynet också att kunna jämföra de enskilda svaren med svar från andra verksamheter inom samma bransch. Datatilsynet kommer också att utvärdera svaren mellan olika branscher.

Tidsfristen för att besvara frågorna är satt till den 10 september 2021, varefter Datatilsynet kommer att bedöma om de enskilda kontrollerna kan slutföras, eller om det finns anledning att begära dokumentation för de givna svaren, ställa ytterligare frågor och/eller meddela om platsbesök.

Mer information

Myndighet: Datatilsynet

Land: Danmark

Lagrum: N/A

Sanktionsavgift: N/A

Mottagare: N/A

Beslutsnummer: 2022-429-0001

Beslutsdatum: 2021-0706

Källa: Pressmeddelande, tillhörande guiden för att svara på frågorna i onlineverktyget 

Relaterade nyheter

Områden

I fokus

Länder

Taggar

Populära kurser

Expertis

Gå kurs med oss

06 OKT

Säkerhet för
icke-tekniker

Få en övergripande introduktion till säkerhet vid behandling av personuppgifter.

13 OKT

Privacy by Design
& Privacy by Default

Öka dina kunskaper om GDPR:s krav på inbyggt dataskydd och dataskydd som standard.

10 NOV

Artificiell intelligens & personuppgifter

Få en genomgång av de viktigaste reglerna för AI ur ett dataskyddsperspektiv.