Danmark: Datatilsynet granskar offentliga myndigheters användning av molnet

Den danska dataskyddsmyndigheten Datatilsynet har inlett en granskning av Region Hovedstadens och Økonomistyrelsens användning av molnet. Granskningen följer publiceringen av Datatilsynets riktlinjer om överföringar till tredje land och om användning av molnet, och syftar till att verifiera om myndigheternas behandling av personuppgifter inom dessa områden är laglig.

Danmark är enligt Datatilsynet ett av världens mest digitaliserade länder. Det ger enligt myndigheten stora fördelar, men det förutsätter att behandlingen av personuppgifter sker lagligt och ansvarsfullt och att medborgarnas information tas om hand på rätt sätt. Som medborgare kan man enligt Datatilsynet inte välja bort den offentliga behandlingen av personuppgifter. Därför undersöker Datatilsynet nu om myndigheterna använder olagliga lösningar och om personuppgifter kan hamna hos en leverantör i ett land som inte respekterar rätten till integritet och rätten till dataskydd i samma utsträckning som vi gör i Europa. Om så är fallet får det enligt Datatilsynet konsekvenser för både den enskilda medborgaren och för själva förtroendet för det digitala samhället.

Enligt Datatilsynet har tillsynen inom offentlig sektor precis påbörjats, och området kommer att bli föremål för myndighetens fortsatta fokus. Datatilsynet kommer därmed även att övervaka användningen av molnet i privata företag. Dessa kommer att lanseras under den kommande månaden.

Mer informati0n

Källa: Pressmeddelande

Relaterade nyheter

Områden

I fokus

Länder

Taggar

Populära kurser

Expertis

Gå kurs med oss

14 MAR

NIS 2-direktivet – Cybersäkerhet i praktiken

En genomgång av de viktigaste reglerna i NIS2-direktivet och kompletterande svensk lagstiftning.

21 MAR

Introduktion till AI-förordningen

En genomgång av de viktigaste reglerna i den nya AI-förordningen och hur du kan använda AI-system på ett lagenligt sätt.

11 APR

Introduktion till Cyber Resilience Act

En genomgång av Cyber Resilience Act och hur du kan tillverka, distribuera och sälja produkter med digitala element på ett lagenligt sätt.