Danmark: Datatilsynet fortsätter att övervaka kommunernas mognad inom dataskyddsområdet

Datatilsynet har inlett en serie granskningar med särskilt fokus på mognad inom dataskyddsområdet. I år ligger fokus uteslutande på kommuner och regioner över hela landet. Syftet med granskningarna är dels att Datatilsynet vill få bättre koll på vilka områden myndigheten behöver intensifiera sina vägledningsinsatser, dels att myndigheterna ska bli mer medvetna om eventuella problemområden så att de kan säkerställa en fortsatt hög integritetsnivå för medborgarnas information.

Enligt Datatilsynet är det skriftliga granskningar i form av enkäter med 73 frågor inom 15 olika ämnen. I år har sista svarsdag satts till sex veckor, så att det finns bättre tid att effektivt granska de områden som ska bedömas internt. Utifrån svaren kommer Datatilsynet att kunna begära dokumentation, ställa ytterligare frågor, initiera stickprovskontroller och/eller meddela uppföljande tillsynsbesök.

När alla granskningar är genomförda kommer Datatilsynet att utarbeta individuella rapporter med rekommendationer för de enskilda kommunerna/regionerna, som kan användas i deras fortsatta arbete med dataskydd och informationssäkerhet. Samtidigt ska organisationerna få en inblick i hur deras svar harmoniserar med andra organisationer inom samma områden.

Granskningarna är en del av Datatilsynets strategi för ett mer data- och riskbaserat synsätt på vägledning och kontroll.

Mer information

Källa: Pressmeddelande

Relaterade nyheter

Områden

I fokus

Länder

Taggar

Populära kurser

Expertis

Gå kurs med oss

09 MAR

Introduktion till dataskyddsförordningen

Lär dig om grunderna i GDPR och vad som gäller vid behandling av personuppgifter.

16 MAR

Molntjänster och tredjelandsöverföringar

Få en genomgång av reglerna för tredjelandsöverföringar vid användning av molntjänster.

23 MAR

Konsekvensbedömning avseende dataskydd

Lär dig att göra en konsekvensbedömning avseende dataskydd i praktiken.