Danmark: Datatilsynet beskriver tillsynsverksamheten för 2022

Den danska dataskyddsmyndigheten Datatilsynet beskriver i ett pressmeddelande myndighetens tillsynsverksamhet för 2022.

I november 2020 publicerade Datatilsynet en strategi för att stärka sina data- och riskbaserade tillsynsinsatser. Det datadrivna arbetssättet ska bidra till att myndighetens resurser utnyttjas på bästa sätt. Myndighetens tillsynsverksamhet för 2022 är bland annat baserad på denna strategi.

År 2022 är rubrikerna i de särskilda fokusområdena följande:

  • Arkivlagen
  • Tillstånd att behandla känsliga personuppgifter inom den privata sektorn
  • Uppfyllande av skyldigheten att tillhandahålla information vid en oönskad förfrågan
  • Hantering av begäran om åtkomst och radering från allmännyttiga företag
  • Behandling av personuppgifter om besökare på webbplatsen
  • Säkerhet för personuppgifter, inklusive brott mot personuppgifter
  • Kontroll av personuppgiftsbiträden
  • Övervakning via TV
  • Behandling av personuppgifter i alleuropeiska informationssystem
  • Brottsbekämpning

Du kan läsa pressmeddelandet här och tillsynsaktiviteter här, båda endast tillgängliga på danska.

Relaterade nyheter

Områden

I fokus

Länder

Taggar

Populära kurser

Expertis

Gå kurs med oss

06 OKT

Säkerhet för
icke-tekniker

Få en övergripande introduktion till säkerhet vid behandling av personuppgifter.

13 OKT

Privacy by Design
& Privacy by Default

Öka dina kunskaper om GDPR:s krav på inbyggt dataskydd och dataskydd som standard.

10 NOV

Artificiell intelligens & personuppgifter

Få en genomgång av de viktigaste reglerna för AI ur ett dataskyddsperspektiv.