Search
Close this search box.

Danmark: Datatilsynet beskriver tillsynsverksamheten för 2022

Den danska dataskyddsmyndigheten Datatilsynet beskriver i ett pressmeddelande myndighetens tillsynsverksamhet för 2022.

I november 2020 publicerade Datatilsynet en strategi för att stärka sina data- och riskbaserade tillsynsinsatser. Det datadrivna arbetssättet ska bidra till att myndighetens resurser utnyttjas på bästa sätt. Myndighetens tillsynsverksamhet för 2022 är bland annat baserad på denna strategi.

År 2022 är rubrikerna i de särskilda fokusområdena följande:

  • Arkivlagen
  • Tillstånd att behandla känsliga personuppgifter inom den privata sektorn
  • Uppfyllande av skyldigheten att tillhandahålla information vid en oönskad förfrågan
  • Hantering av begäran om åtkomst och radering från allmännyttiga företag
  • Behandling av personuppgifter om besökare på webbplatsen
  • Säkerhet för personuppgifter, inklusive brott mot personuppgifter
  • Kontroll av personuppgiftsbiträden
  • Övervakning via TV
  • Behandling av personuppgifter i alleuropeiska informationssystem
  • Brottsbekämpning

Mer information

Källa: Pressmeddelande

Relaterade nyheter

Områden

I fokus

Länder

Taggar

Populära kurser

Expertis

Gå kurs med oss

07 MAR

AI – Introduktion till artificiell intelligens

Kursen ger dig de rättsliga förutsättningarna för utveckling, upphandling och användning av AI.

14 MAR

Cybersäkerhet - Introduktion till NIS2-direktviet

En genomgång av de viktigaste reglerna i NIS2-direktivet och kompletterande svensk lagstiftning.

21 MAR

AI - Introduktion till AI-förordningen

En genomgång av de viktigaste reglerna i den nya AI-förordningen och hur du kan använda AI-system på ett lagenligt sätt.