Danmark: Datatilsynet anser att leverantör som tillhandahåller samlokalisering inte bör betraktas som en personuppgiftsbiträde

Region Midtjylland har kontaktat Datatilsynet för att få myndighetens bedömning av huruvida ett IT-företag som tillhandahåller samlokalisering ska betraktas som personuppgiftsbiträde för den organisation till vilken tjänsten tillhandahålls.

I sitt svar till Region Midtjylland har Datatilsynet angett att det är myndighetens bedömning att ett företag, en myndighet eller annan organisation som tillhandahåller samlokalisering inte bör betraktas som personuppgiftsbiträde för de organisationer till vilka tjänsten tillhandahålls. Detta gäller särskilt om leverantören av samlokaliseringen inte har tillgång till de personuppgifter som behandlas på servrar som lagras av leverantören.

Datatilsynet anser att tillhandahållandet av samlokalisering främst rör tillhandahållandet av en annan tjänst än behandling av personuppgifter, i synnerhet fysiska anläggningar samt internet- och strömförsörjning. Detta är dock endast en utgångspunkt.

I sitt svar till Region Midtjylland har Datatilsynet pekat på ett antal omständigheter som kan leda till att det företag som tillhandahåller samlokalisering ändå anses vara ett personuppgiftsbiträde.

Mer information

Källa: Datatilsynets svar

Relaterade nyheter

Områden

I fokus

Länder

Taggar

Populära kurser

Expertis

Gå kurs med oss

14 MAR

NIS 2-direktivet – Cybersäkerhet i praktiken

En genomgång av de viktigaste reglerna i NIS2-direktivet och kompletterande svensk lagstiftning.

21 MAR

Introduktion till AI-förordningen

En genomgång av de viktigaste reglerna i den nya AI-förordningen och hur du kan använda AI-system på ett lagenligt sätt.

11 APR

Introduktion till Cyber Resilience Act

En genomgång av Cyber Resilience Act och hur du kan tillverka, distribuera och sälja produkter med digitala element på ett lagenligt sätt.