Search
Close this search box.

Belgien: Resebolag får föreläggande om korrigerande åtgärder för bristande efterlevnad av registrerads rättigheter

Gegevensbeschermingsautoriteit (GBA) har utfärdat ett föreläggande om korrigerande åtgärder mot ett icke namngivet resebolag för bristande efterlevnad av rätten till tillgång enligt dataskyddsförordningen (GDPR).

Av beslutet framgår att resebolaget inte lämnat en registrerad tillgång till dennes personuppgifter som ingick i en banktransaktion trots upprepade begäran från den registrerade. Resebolaget har inte heller, trots upprepade begäran, bekräftat att bolaget tagit emot den registrerades begäran om tillgång.

Enligt GBA har resebolaget, genom att inte ge den registrerade tillgång till dennes personuppgifter, brutit mot artikel 15 GDPR. Resebolaget har även agerat i strid med artikel 12.3 GDPR genom att bolaget inte tillgodosett den registrerades begäran utan onödigt dröjsmål och under alla omständigheter senast en månad efter att ha mottagit begäran.

Till följd av ovanstående beordrade GBA resebolaget att uppfylla begäran om tillgång inom 30 dagar.

Mer information

Myndighet: Gegevensbeschermingsautoriteit (GBA)

Land: Belgien

Lagrum: Art. 12 GDPR, art. 15 GDPR

Sanktionsavgift: N/A

Mottagare: N/A

Beslutsnummer: 119/2022

Beslutsdatum: 2022-07-27

Källa: Beslut

Relaterade nyheter

Områden

I fokus

Länder

Taggar

Populära kurser

Expertis

Gå kurs med oss

07 MAR

AI – Introduktion till artificiell intelligens

Kursen ger dig de rättsliga förutsättningarna för utveckling, upphandling och användning av AI.

14 MAR

Cybersäkerhet - Introduktion till NIS2-direktviet

En genomgång av de viktigaste reglerna i NIS2-direktivet och kompletterande svensk lagstiftning.

21 MAR

AI - Introduktion till AI-förordningen

En genomgång av de viktigaste reglerna i den nya AI-förordningen och hur du kan använda AI-system på ett lagenligt sätt.