Världen: Grupptalan om upphovsrättsintrång mot tjänster för AI-genererad konst

Ett flertal tjänster för AI-genererad konst gör intrång i konstnärers och andra kreativa personers immateriella rättigheter under täckmanteln av påstådd artificiell intelligens (AI). Detta framgår av en stämningsansökan för en grupptalan som lämnats in till en domstol i Kalifornien den 14 januari 2023.

Stämningen riktas mot bolagen Stability AI Ltd, Stability AI Inc., Midjourney Inc. och DeviantArt som tillhandahåller tjänster för att skapa AI-generad konst. I stämningsansökan anklagas bolagen för upphovsrättsintrång, upphovsrättsintrång i samband med förfalskningar, brott mot Digital Millennium Copyright Act (DMCA), brott mot gruppmedlemmarnas rätt till publicitet, avtalsbrott i samband med DeviantArts villkor och olika brott mot Kaliforniens lagar om otillbörlig konkurrens. Talan drivs av Joseph Saveri Law Firm, en advokatbyrå som är specialiserad på grupptalan.

Enligt klagomålet baseras bolagens tjänster på Stable Diffusion, en AI-modell som omvandlar text till bilder. Stable Diffusion har tränats på miljarder upphovsrättsskyddade bilder i ett dataset med beteckningen LAION-5B. Bilderna har hämtats och använts utan ersättning eller samtycke från konstnärerna. Tillhandahållandet av denna typ av AI-tjänster anses enligt advokatbyrån inte bara utgöra ett intrång i konstnärers rättigheter utan befaras även riskera att konstnärsyrket på sikt avskaffas. Stämningen syftar till att förhindra att detta inträffar samt att få upprättelse för bolagens påstådda skadliga beteende. Vidare vill man säkerställa att dessa AI-tjänster följer samma regler som all annan ny teknik som innebär användning av stora mängder immateriella rättigheter, som till exempel streaming av musik.

“Eftersom den snabbväxande tekniken fortsätter att förändra varje aspekt av den moderna världen är det viktigt att vi erkänner och skyddar konstnärers rättigheter mot olaglig stöld och bedrägeri”, säger Joseph Saveri, grundare av Joseph Saveri Law Firm. “Det här fallet representerar en större kamp för att bevara äganderätten för alla konstnärer och andra skapare.”

Sebastian Berg, jurist och beräkningsfysiker på TechLaw, anser att det kan vara fråga om upphovsrättsintrång, dels då bilderna kopierats för att träna AI-modellen, dels då de använts i modifierad form när AI-modellen skapat nya bilder. ”Mycket förenklat sagt är det som händer i bakgrunden att brusbelagda kopior av bilder hackas sönder i små bitar. Dessa bitar används sedan för att sammanställa nya bilder, först som randomiserat brus och sedan som konventionella bilder. En bra liknelse är ett mycket avancerat collage” förklarar han. Enligt Sebastian finns dock utrymme för att användningen kan utgöra “fair use”, i vilket fall konstnärerna inte skulle få någon ersättning.

Matthew Butterick, advokat och programmerare och ett av ombuden i målet, säger: “AI måste vara rättvis och etisk för alla. Men Stability AI, Midjourney och DeviantArt tillägnar sig tusentals konstnärers verk utan samtycke, utan hänvisning och utan ersättning.”

Mer information

Källa: Pressmeddelande, Stämningsansökan, Stable Diffusion litigation, Joseph Savari Law Firm

Relaterade nyheter

Områden

I fokus

Länder

Taggar

Populära kurser

Expertis

Gå kurs med oss

14 MAR

NIS 2-direktivet – Cybersäkerhet i praktiken

En genomgång av de viktigaste reglerna i NIS2-direktivet och kompletterande svensk lagstiftning.

21 MAR

Introduktion till AI-förordningen

En genomgång av de viktigaste reglerna i den nya AI-förordningen och hur du kan använda AI-system på ett lagenligt sätt.

11 APR

Introduktion till Cyber Resilience Act

En genomgång av Cyber Resilience Act och hur du kan tillverka, distribuera och sälja produkter med digitala element på ett lagenligt sätt.