Tyskland: Tysk dataskyddsmyndighet tittar på studenters rätt till integritet under online-tentor

Dataskyddsmyndigheten i Baden-Württemberg, Der Landesbeauftragte für den Datenschutz und die Informationsfreiheit Baden-Württemberg (“LfDI Baden-Württemberg”) har publicerat ett uttalande om studenters rätt till integritet under online-tentor. Enligt LfDI Baden-Württemberg har många studenter, att på grund av COVID-19-pandemin, varit tvungna att slutföra sina tentor online med hjälp av plattformar som kräver att de slår på både webbkamera och mikrofon för att säkerställa att ingen annan kommer in i rummet under provet. Studenterna är vidare ofta är skyldiga att använda programvara och hårdvara som genomför manuella eller automatiserade kontroller av exempelvis webbläsarhistorik.

Enligt LfDI Baden-Württemberg finns regler som föreskriver att kamera- och mikrofonfunktioner endast får aktiveras när det är absolut nödvändigt för examinationen och att videoövervakning ska begränsas till vad som är nödvändigt för legitima kontrolländamål.

För att säkerställa studenters rätt till integritet har LfDI Baden-Württemberg begärt information från samtliga offentliga universitet i delstaten, samt beslutade departement, om hur online-tentor kan genomföras på lämpligt sätt och i enlighet med gällande dataskyddsregler.

Du kan läsa LfDI Baden-Württembergs pressmeddelande, endast tillgänglig på tyska, här.

Relaterade nyheter

Områden

I fokus

Länder

Taggar

Populära kurser

Expertis

Gå kurs med oss

06 OKT

Säkerhet för
icke-tekniker

Få en övergripande introduktion till säkerhet vid behandling av personuppgifter.

13 OKT

Privacy by Design
& Privacy by Default

Öka dina kunskaper om GDPR:s krav på inbyggt dataskydd och dataskydd som standard.

10 NOV

Artificiell intelligens & personuppgifter

Få en genomgång av de viktigaste reglerna för AI ur ett dataskyddsperspektiv.