Tyskland: Tysk dataskyddsmyndighet publicerar FAQ om Facebooksidor

Dataskyddsmyndigheten i Rheinland-Pfalz Der Landesbeauftragte für den Datenschutz und die Informationsfreiheit Rheinland-Pfalz (LfDI Rheinland-Pfalz) meddelar att den tyska dataskyddskonferensen Datenschutzkonferenz (DSK), ett rådgivande organ som består av representanter från samtliga tyska dataskyddsmyndigheter, antagit en förteckning över vanliga frågor (FAQ) om användningen av Facebooksidor.

Enligt FAQn svarar DSK bland annat på varför driften av Facebooksidor är problematisk enligt dataskyddslagstiftningen och varför de ansvariga inte kan garantera en dataskyddskompatibel drift av en Facebooksida i nuläget. I FAQn påpekar DSK också att liknande aspekter även gäller andra sociala nätverk och plattformar. Hittills finns det dock bara relevant rättspraxis på Facebooksidor.

DSK betonar vidare att tillsynsmyndigheterna inte vill ha ett generellt förbud mot Facebooksidor, utan endast att driften av Facebooksidorna ska vara laglig. Detta kan dock i dagsläget inte garanteras utan ändringar i behandlingen av personuppgifter hos Facebook och dess moderbolag Meta. DSK beskriver också de juridiska problemen med att driva en Facebooksida i en kort rapport.

Du kan läsa pressmeddelandet här och den juridiska rapporten här, båda endast tillgängliga på tyska.

Relaterade nyheter

Områden

I fokus

Länder

Taggar

Populära kurser

Expertis

Gå kurs med oss

06 OKT

Säkerhet för
icke-tekniker

Få en övergripande introduktion till säkerhet vid behandling av personuppgifter.

13 OKT

Privacy by Design
& Privacy by Default

Öka dina kunskaper om GDPR:s krav på inbyggt dataskydd och dataskydd som standard.

10 NOV

Artificiell intelligens & personuppgifter

Få en genomgång av de viktigaste reglerna för AI ur ett dataskyddsperspektiv.