Tyskland: Tysk dataskyddsmyndighet överklagar beslut om tolkning av begreppet hälsouppgifter

Dataskyddsmyndigheten i Hamburg, Der Hamburgische Beauftragte für Datenschutz und Informationsfreiheit (“HmbBfDI”), har i ett pressmeddelande meddelat att myndigheten överklagat ett beslut som fattats av Hamburgs förvaltningsdomstol (nedan kallad förvaltningsdomstolen) angående begreppet behandling av hälsouppgifter till Hamburgs högsta förvaltningsdomstol (nedan kallad Högsta domstolen).

Enligt HmbBfDI upphörde ett sjukhus med sin verksamhet 2010 på grund av insolvensfrågor varpå tusentals patientjournaler fortsatte att lagras i fastigheten utan ytterligare säkerhetsåtgärder.

HmbBfDI utfärdade ett föreläggande beslut den 23 juni 2020 till fastighetsägaren, som var ett systerföretag till det ursprungliga sjukhuset, enligt vilket myndigheten krävde att fastighetsägaren skulle lagra patientjournalerna på ett sätt som överensstämmer med bestämmelserna i dataskyddsförordningen (“GDPR”) för att säkerställa registrerades rättigheter, säkra uppgifterna och överföra dem med medicinsk sekretess. HmbBfDI krävde vidare att föreläggandet skulle träda i kraft omgående på grund av återkommande inbrottsförsök i fastigheten.

Fastighetsägaren överklagade HmbBfDI:s föreläggande varpå förvaltningsdomstolen biföll fastighetsägarens överklagande. Av förvaltningsdomstolens beslut framgår att att patientjournalerna inte skulle omfattas av bestämmelserna i GDPR. HmbBfDI ansåg dock att förvaltningsdomstolens tolkning varit allt för snäv varför myndigheten nu önskar att Högsta domstolen ska granska om lagring av patientjournalerna i fastigheten utgör en behandling av hälsouppgifter enligt GDPR.

Du kan läsa pressmeddelandet, endast tillgängligt på tyska, här.

Vill du lära dig mer om GDPR och informationssäkerhet kan du läsa om våra aktuella kurser här.

Vill du ha hjälp med rådgivning i frågor om IT och dataskydd kan du läsa mer här.

Relaterade nyheter

Områden

I fokus

Länder

Taggar

Populära kurser

Expertis

Gå kurs med oss

06 OKT

Säkerhet för
icke-tekniker

Få en övergripande introduktion till säkerhet vid behandling av personuppgifter.

13 OKT

Privacy by Design
& Privacy by Default

Öka dina kunskaper om GDPR:s krav på inbyggt dataskydd och dataskydd som standard.

10 NOV

Artificiell intelligens & personuppgifter

Få en genomgång av de viktigaste reglerna för AI ur ett dataskyddsperspektiv.