Tyskland: Tysk dataskyddsmyndighet inleder ärende om sanktionsavgifter mot fotbollsklubben VfB Stuttgart

Dataskyddsmyndigheten i Baden-Württemberg, Der Landesbeauftragte für den Datenschutz und die Informationsfreiheit Baden-Württemberg (“LfDI Baden-Württemberg”), har inlett ett ärende om sanktionsavgifter mot fotbollsklubben VfB Stuttgart 1893 AG efter att en utredning av klubben visat att de brutit mot sina skyldigheter enligt dataskyddsförordningnen (“GDPR”).

Enligt LfDI Baden-Württemberg har VfB Stuttgart bland annat uppvisat brister i samband med ett beslut om outsourcing av den professionella fotbollsavdelningen 2017, samt vid dataöverföringar till en extern tjänsteleverantör 2018. Enligt LfDI Baden-Württemberg kommer ytterligare utredningar nu att genomföras av fotbollsklubbens personuppgiftsbehandling. Om det visar sig att klubben agerat i strid med gällande dataskyddsregler kan korrigerande åtgärder vidas enligt artikel 58.2 i GDPR.

Du kan läsa LfDI Baden-Württembergs pressmeddelande, endast tillgänglig på tyska, här.

Relaterade nyheter

Områden

I fokus

Länder

Taggar

Populära kurser

Expertis

Gå kurs med oss

06 OKT

Säkerhet för
icke-tekniker

Få en övergripande introduktion till säkerhet vid behandling av personuppgifter.

13 OKT

Privacy by Design
& Privacy by Default

Öka dina kunskaper om GDPR:s krav på inbyggt dataskydd och dataskydd som standard.

10 NOV

Artificiell intelligens & personuppgifter

Få en genomgång av de viktigaste reglerna för AI ur ett dataskyddsperspektiv.