Tyskland: Tidningars användning av spårningsteknologi granskas

Dataskyddsmyndigheten i Baden-Württemberg Der Landesbeauftragte für den Datenschutz und die Informationsfreiheit (“LfDI”) har i ett pressmeddelande meddelat att myndigheten, i samarbete med andra regionala dataskyddsmyndigheter i Tyskland, kommer att undersöka användningen av spårningstekniker på olika tidningars webbplatser.

Av pressmeddelandet framgår bland annat att LfDI anser att cookie-banners ofta inte uppfyller kraven i dataskyddsförordningen (“GDPR”) varför en landsövergripande utredning har tagits fram och kommer att genomföras av respektive regional dataskyddsmyndighet på ett oberoende sätt. LfDI konstaterar vidare att om medieföretag vill använda spårningsteknologier på sina webbplatser, behöver de webbplatsbesökarnas samtycken som måste innefatta korrekt information, vara frivilliga, tillhandahålls i förväg och med kunskap om möjligheten att återkalla samtyckena när som helst i framtiden.

Därutöver framhöll LfDI att journalistiska erbjudanden har ett speciellt och samtidigt bräckligt förtroende hos befolkningen eftersom de bidrar till den fria åsiktsbildningen, och att detta förtroendeförhållande också bör återspeglas i medieföretagens hantering av användardata.

Du kan läsa pressmeddelandet, endast tillgängligt på tyska, här.

Vill du lära dig mer om GDPR, cookies och digital marknadsföring kan du läsa om våra aktuella kurser här.

Vill du ha hjälp med rådgivning i frågor om GDPR, cookies och digital marknadsföring kan du läsa mer här.

Relaterade nyheter

Områden

I fokus

Länder

Taggar

Populära kurser

Expertis

Gå kurs med oss

06 OKT

Säkerhet för
icke-tekniker

Få en övergripande introduktion till säkerhet vid behandling av personuppgifter.

13 OKT

Privacy by Design
& Privacy by Default

Öka dina kunskaper om GDPR:s krav på inbyggt dataskydd och dataskydd som standard.

10 NOV

Artificiell intelligens & personuppgifter

Få en genomgång av de viktigaste reglerna för AI ur ett dataskyddsperspektiv.