Tyskland: Tidningars användning av spårningsteknologi granskas

Dataskyddsmyndigheten i Baden-Württemberg Der Landesbeauftragte für den Datenschutz und die Informationsfreiheit (“LfDI”) har i ett pressmeddelande meddelat att myndigheten, i samarbete med andra regionala dataskyddsmyndigheter i Tyskland, kommer att undersöka användningen av spårningstekniker på olika tidningars webbplatser.

Av pressmeddelandet framgår bland annat att LfDI anser att cookie-banners ofta inte uppfyller kraven i dataskyddsförordningen (“GDPR”) varför en landsövergripande utredning har tagits fram och kommer att genomföras av respektive regional dataskyddsmyndighet på ett oberoende sätt. LfDI konstaterar vidare att om medieföretag vill använda spårningsteknologier på sina webbplatser, behöver de webbplatsbesökarnas samtycken som måste innefatta korrekt information, vara frivilliga, tillhandahålls i förväg och med kunskap om möjligheten att återkalla samtyckena när som helst i framtiden.

Därutöver framhöll LfDI att journalistiska erbjudanden har ett speciellt och samtidigt bräckligt förtroende hos befolkningen eftersom de bidrar till den fria åsiktsbildningen, och att detta förtroendeförhållande också bör återspeglas i medieföretagens hantering av användardata.

Mer information

Källa: Pressmeddelande

Relaterade nyheter

Områden

I fokus

Länder

Taggar

Populära kurser

Expertis

Gå kurs med oss

09 MAR

Introduktion till dataskyddsförordningen

Lär dig om grunderna i GDPR och vad som gäller vid behandling av personuppgifter.

16 MAR

Molntjänster och tredjelandsöverföringar

Få en genomgång av reglerna för tredjelandsöverföringar vid användning av molntjänster.

23 MAR

Konsekvensbedömning avseende dataskydd

Lär dig att göra en konsekvensbedömning avseende dataskydd i praktiken.