Tyskland: Tidningars användning av spårningsteknologi granskas

Dataskyddsmyndigheten i Baden-Württemberg Der Landesbeauftragte für den Datenschutz und die Informationsfreiheit (“LfDI”) har i ett pressmeddelande meddelat att myndigheten, i samarbete med andra regionala dataskyddsmyndigheter i Tyskland, kommer att undersöka användningen av spårningstekniker på olika tidningars webbplatser.

Av pressmeddelandet framgår bland annat att LfDI anser att cookie-banners ofta inte uppfyller kraven i dataskyddsförordningen (“GDPR”) varför en landsövergripande utredning har tagits fram och kommer att genomföras av respektive regional dataskyddsmyndighet på ett oberoende sätt. LfDI konstaterar vidare att om medieföretag vill använda spårningsteknologier på sina webbplatser, behöver de webbplatsbesökarnas samtycken som måste innefatta korrekt information, vara frivilliga, tillhandahålls i förväg och med kunskap om möjligheten att återkalla samtyckena när som helst i framtiden.

Därutöver framhöll LfDI att journalistiska erbjudanden har ett speciellt och samtidigt bräckligt förtroende hos befolkningen eftersom de bidrar till den fria åsiktsbildningen, och att detta förtroendeförhållande också bör återspeglas i medieföretagens hantering av användardata.

Mer information

Källa: Pressmeddelande

Relaterade nyheter

Områden

I fokus

Länder

Taggar

Populära kurser

Expertis

Gå kurs med oss

14 MAR

NIS 2-direktivet – Cybersäkerhet i praktiken

En genomgång av de viktigaste reglerna i NIS2-direktivet och kompletterande svensk lagstiftning.

21 MAR

Introduktion till AI-förordningen

En genomgång av de viktigaste reglerna i den nya AI-förordningen och hur du kan använda AI-system på ett lagenligt sätt.

11 APR

Introduktion till Cyber Resilience Act

En genomgång av Cyber Resilience Act och hur du kan tillverka, distribuera och sälja produkter med digitala element på ett lagenligt sätt.