Tyskland: Tidningars användning av spårningsteknologi granskas

Dataskyddsmyndigheten i Baden-Württemberg Der Landesbeauftragte für den Datenschutz und die Informationsfreiheit (“LfDI”) har i ett pressmeddelande meddelat att myndigheten, i samarbete med andra regionala dataskyddsmyndigheter i Tyskland, kommer att undersöka användningen av spårningstekniker på olika tidningars webbplatser.

Av pressmeddelandet framgår bland annat att LfDI anser att cookie-banners ofta inte uppfyller kraven i dataskyddsförordningen (“GDPR”) varför en landsövergripande utredning har tagits fram och kommer att genomföras av respektive regional dataskyddsmyndighet på ett oberoende sätt. LfDI konstaterar vidare att om medieföretag vill använda spårningsteknologier på sina webbplatser, behöver de webbplatsbesökarnas samtycken som måste innefatta korrekt information, vara frivilliga, tillhandahålls i förväg och med kunskap om möjligheten att återkalla samtyckena när som helst i framtiden.

Därutöver framhöll LfDI att journalistiska erbjudanden har ett speciellt och samtidigt bräckligt förtroende hos befolkningen eftersom de bidrar till den fria åsiktsbildningen, och att detta förtroendeförhållande också bör återspeglas i medieföretagens hantering av användardata.

Mer information

Källa: Pressmeddelande

Relaterade nyheter

Områden

I fokus

Länder

Taggar

Populära kurser

Expertis

Gå kurs med oss

19 SEP

Introduktion till AI-förordningen

En genomgång av de viktigaste reglerna i den nya AI-förordningen och kunskap om hur du kan utveckla och använda AI-system på ett lagenligt sätt.

21 SEP

Molntjänster & tredjelandsöverföringar

En genomgång av de viktigaste reglerna för tredjelandsöverföringar vid användning av molntjänster enligt GDPR.

05 OKT

NIS 2-direktivet – Cybersäkerhet i praktiken

En genomgång av de viktigaste reglerna i NIS2-direktivet och kompletterande svensk lagstiftning.