Tyskland: Tidigare anställd får 2 500 euro i ersättning efter att arbetsgivaren vägrat att tillmötesgå en begäran om tillgång

Landesarbeitsgericht Baden-Württemberg (LAG Baden-Würtemberg) beviljar en tidigare anställd 2 500 euro i ersättning enligt artikel 82 dataskyddsförordningen (GDPR).

Av domen framgår att ärendet gäller ett tvistemål mellan en tidigare anställd och hans arbetsgivare, ett fitnessföretag, om bland annat borttagande av en varning som den tidigare anställde fått efter ett diciplinärt brott från personalakten, återlämnande av ett USB-minne med personuppgifter och ersättning för kränkning av GDPR.

LAG Baden-Würtemberg gav delvis arbetstagaren rätt och fastslog att han hade rätt att begära att varningen skulle tas bort från personalakten enligt artikel 17 GDPR, eftersom den inte längre var nödvändig efter uppsägningen av anställningsförhållandet.

LAG Baden-Würtemberg ansåg också att arbetsgivaren brutit mot sin skyldighet att lämna ut information om arbetstagarens personuppgifter enligt artikel 15 GDPR, eftersom företaget inte lämnat ut alla relevanta uppgifter. LAG Baden-Würtemberg beslutade att arbetsgivaren och den anställdes före detta chef, som tagit arbetstagarens USB-minne och läst av dess innehåll, solidariskt skulle betala 2 500 euro i ersättning till arbetstagaren enligt artikel 82 GDPR.

LAG Baden-Würtemberg avslog dock arbetstagarens yrkande om återlämnandet av USB-minnet, eftersom han inte bevisat att den tillhörde honom. LAG Baden-Würtemberg avslog också hans yrkande om utlämnande av hans arbetstider, eftersom arbetsgivaren inte hade någon automatisk arbetstidsregistrering och arbetstagaren redan hade fått kopior av sina tjänstgöringsplaner.

Mer information

Myndighet: Landesarbeitsgericht Baden- Württemberg (LAG Baden -Württemberg)

Land: Tyskland

Lagrum: Art. 4 GDPR, art. 12 GDPR, art. 15 GDPR, art. 17 GDPR, art. 82 GDPR

Skadestånd: 2 500 euro

Mottagare: N/A

Beslutsnummer: 9 Sa 73/21

Beslutsdatum: 2023-07-28

Källa: Dom

Relaterade nyheter

Områden

I fokus

Länder

Taggar

Populära kurser

Expertis

Gå kurs med oss

14 MAR

NIS 2-direktivet – Cybersäkerhet i praktiken

En genomgång av de viktigaste reglerna i NIS2-direktivet och kompletterande svensk lagstiftning.

21 MAR

Introduktion till AI-förordningen

En genomgång av de viktigaste reglerna i den nya AI-förordningen och hur du kan använda AI-system på ett lagenligt sätt.

11 APR

Introduktion till Cyber Resilience Act

En genomgång av Cyber Resilience Act och hur du kan tillverka, distribuera och sälja produkter med digitala element på ett lagenligt sätt.