Tyskland: Registrerad får 300 euro i ersättning för olagligt reklammeddelande

Den lokala domstolen i Pfaffenhofen har beslutat att ett företag ska betala 300 euro till en registrerad för brott mot artiklarna 6 och 14 i dataskyddsförordningen (“GDPR”).

Enligt domstolen har företaget skickat ett e-postmeddelande innehållandes reklam för FFP 2-masker till den registrerade, utan att den registrerade tidigare haft någon kommersiell eller personlig relation med företaget. Enligt företaget hittade de den registrerades e-postadress i en offentlig databas på internet.

I sitt beslut slog domstolen fast att företaget behandlat den registrerades e-postadress utan rättslig grund för behandling enligt artikel 6 GDPR. Domstolen slog även fast att företaget lämnat den registrerade information för sent vilket strider mot artikel 14 GDPR. Enligt domstolen har en personuppgiftsansvarig skyldighet att informera en registrerad om behandling av personuppgifter, om uppgifter som inte samlats in från den registrerade direkt, enligt bestämmelserna i artikel 14.1-2. Enligt artikel 14.3 (a) och (b) GDPR måste informationen lämnas inom rimlig tid efter att personuppgifterna erhållits, men inte senare än en månad, eller om personuppgifterna ska användas för kommunikation med den registrerade senast vid tidpunkten för den första kommunikationen med den registrerade.

Då företaget inte följt dessa bestämmelser konstaterade domstolen att den registrerade har rätt till ersättning för icke-materiell skada på 300 euro enligt artikel 82 GDPR.

Mer information

Myndighet: Amtsgericht Pfaffenhofen

Land: Tyskland

Lagrum: Art. 6 GDPR, art. 14 GDPR, art. 82 GDPR

Skadestånd: 300 euro

Mottagare: N/A

Beslutsnummer: 2C 133/21

Beslutsdatum: 2021-09-09

Källa: Beslut

Relaterade nyheter

Områden

I fokus

Länder

Taggar

Populära kurser

Expertis

Gå kurs med oss

14 MAR

NIS 2-direktivet – Cybersäkerhet i praktiken

En genomgång av de viktigaste reglerna i NIS2-direktivet och kompletterande svensk lagstiftning.

21 MAR

Introduktion till AI-förordningen

En genomgång av de viktigaste reglerna i den nya AI-förordningen och hur du kan använda AI-system på ett lagenligt sätt.

11 APR

Introduktion till Cyber Resilience Act

En genomgång av Cyber Resilience Act och hur du kan tillverka, distribuera och sälja produkter med digitala element på ett lagenligt sätt.