Tyskland: LfDI publicerar checklista för tredjelandsöverföringar efter Schrems II

Dataskyddsmyndigheten i Rheinland-Pfalz, Der Landesbeauftragte für den Datenschutz und die Informationsfreiheit Rheinland-Pfalz (“LfDI Rheinland-Pfalz”), har publicerat en checklista för tredjelandsöverföringar i enlighet med dataskyddsförordningen (“GDPR”) efter EU-domstolens beslut att ogiltigförklara Privacy Shield i Schrems II-målet (läs mer om detta här).

Av checklistan framgår särskilt att organisationer måste:

  • Analysera pågående behandling av personuppgifter för att avgöra om verksamheten medvetet eller omedvetet överför personuppgifter till ett tredjeland, 
  • Kontrollera om tredjelandet har ett beslut om adekvat skyddsnivå eller om överföringen omfattas av lämpliga skyddsåtgärder enligt 46 i GDPR, och
  • Kontrollera om tredjelandet har en motsvarande nivå av dataskydd som finns inom EU, eller om ytterligare tekniska, organisatoriska eller juridiska åtgärder kan vidtas för att säkerställa att personuppgifterna behandlas enligt en sådan likvärdig dataskyddsnivå.

Du kan ta del av checklistan, endast tillgänglig på tyska, här.

Vill du lära dig mer om GDPR och informationssäkerhet kan du läsa om våra aktuella kurser här.

Vill du ha hjälp med rådgivning i frågor om IT och dataskydd kan du läsa mer här.

Relaterade nyheter

Områden

I fokus

Länder

Taggar

Populära kurser

Expertis

Gå kurs med oss

06 OKT

Säkerhet för
icke-tekniker

Få en övergripande introduktion till säkerhet vid behandling av personuppgifter.

13 OKT

Privacy by Design
& Privacy by Default

Öka dina kunskaper om GDPR:s krav på inbyggt dataskydd och dataskydd som standard.

10 NOV

Artificiell intelligens & personuppgifter

Få en genomgång av de viktigaste reglerna för AI ur ett dataskyddsperspektiv.