Tyskland: LfDI publicerar checklista för tredjelandsöverföringar efter Schrems II

Dataskyddsmyndigheten i Rheinland-Pfalz, Der Landesbeauftragte für den Datenschutz und die Informationsfreiheit Rheinland-Pfalz (“LfDI Rheinland-Pfalz”), har publicerat en checklista för tredjelandsöverföringar i enlighet med dataskyddsförordningen (“GDPR”) efter EU-domstolens beslut att ogiltigförklara Privacy Shield i Schrems II-målet (läs mer om detta här).

Av checklistan framgår särskilt att organisationer måste:

  • Analysera pågående behandling av personuppgifter för att avgöra om verksamheten medvetet eller omedvetet överför personuppgifter till ett tredjeland, 
  • Kontrollera om tredjelandet har ett beslut om adekvat skyddsnivå eller om överföringen omfattas av lämpliga skyddsåtgärder enligt 46 i GDPR, och
  • Kontrollera om tredjelandet har en motsvarande nivå av dataskydd som finns inom EU, eller om ytterligare tekniska, organisatoriska eller juridiska åtgärder kan vidtas för att säkerställa att personuppgifterna behandlas enligt en sådan likvärdig dataskyddsnivå.

Mer information

Källa: LfDI Rheinland-Pfalz checklista

Relaterade nyheter

Områden

I fokus

Länder

Taggar

Populära kurser

Expertis

Gå kurs med oss

09 MAR

Introduktion till dataskyddsförordningen

Lär dig om grunderna i GDPR och vad som gäller vid behandling av personuppgifter.

16 MAR

Molntjänster och tredjelandsöverföringar

Få en genomgång av reglerna för tredjelandsöverföringar vid användning av molntjänster.

23 MAR

Konsekvensbedömning avseende dataskydd

Lär dig att göra en konsekvensbedömning avseende dataskydd i praktiken.