Tyskland: Facebooksidor som inte följer GDPR måste stängas ner

Facebooksidor måste stängas ner om innehavaren inte kan bevisa att dataskyddsförordningen (GDPR) och annan tillämplig dataskyddslagstiftning följs. Detta är slutsatsen från en expertutredning som har tagits fram för den tyska dataskyddskonferensen Datenschutzkonferenz (ett rådgivande organ som består av representanter från samtliga tyska dataskyddsmyndigheter).

Enligt utredningen finns det ingen tillämplig rättslig grund för lagring av information i användarens digitala enheter som sker i samband med en Facebooksida. Detsamma gäller för behandling av personuppgifter som Facebooksidans innehavare ansvarar för. Därutöver uppfylls inte informationskraven enligt artikel 13 GDPR.

Bakgrunden till utredningen är EU-domstolens beslut i målet mål C-210/16  (Wirtschaftsakademie-målet). Målet handlade om ett privat utbildningsföretag som skapat en Facebooksida i syfte att presentera sin verksamhet på Facebook och kommunicera med sina medlemmar. En av slutsatserna i målet var att innehavaren av en Facebooksida och Facebook är gemensamt personuppgiftsansvariga för behandling av personuppgifter (läs mer om detta här). Innehavaren måste därför kunna garantera och bevisa att den personuppgiftsbehandling som den ansvarar för är laglig. Även den norska dataskyddsmyndigheten Datatilsynet har tidigare utrett möjligheterna att använda Facebooksidor i sin kommunikationsverksamhet och kommit fram till liknande slutsatser (läs mer om detta här).

Det är vanligt att företag, myndigheter, kommuner och andra privata och offentliga verksamheter använder Facebooksidor för marknadsföring, information och kommunikation. För aktörer som använder Facebooksidor kan det vara bra att se över denna användning.

Relaterade nyheter

Områden

I fokus

Länder

Taggar

Populära kurser

Expertis

Gå kurs med oss

09 MAR

Introduktion till dataskyddsförordningen

Lär dig om grunderna i GDPR och vad som gäller vid behandling av personuppgifter.

16 MAR

Molntjänster och tredjelandsöverföringar

Få en genomgång av reglerna för tredjelandsöverföringar vid användning av molntjänster.

23 MAR

Konsekvensbedömning avseende dataskydd

Lär dig att göra en konsekvensbedömning avseende dataskydd i praktiken.