Tyskland: Domstol i München anser att rätten till tillgång är uppfylld genom tillhandahållande av URL-länkar

Münchens regionala domstol meddelade sin dom i mål 23 O 10931/20, i vilken domstolen ansåg att ett företag, som driver ett socialt nätverk och en onlineplattform, har uppfyllt sin skyldighet att tillhandahålla de begärda personuppgifterna till käranden (den registrerade) enligt artikel 15 dataskyddsförordningen (GDPR) genom att tillhandahålla URL-länkar till käranden.

Käranden krävde bland annat skadestånd enligt artikel 82 GDPR för en påstådd överträdelse av personuppgifter från företagets sida och hävdade att företaget inte hade uppfyllt hans eller hennes begäran om information om hans eller hennes personuppgifter.

Domstolen konstaterade att käranden inte hade rätt till ersättning för ideell skada enligt artikel 82 GDPR och att företaget genom att tillhandahålla två URL-länkar, som även var permalänkar, som kunde nås via det personliga kundkontot under “Inställningar och dataskydd” också hade tillhandahållit information enligt artikel 15 GDPR. Vidare ansåg domstolen att kärandens påstående om att URL-länkarna inte fungerade och endast visade meddelandet “sidan hittades inte” inte stämde, eftersom domstolen efter sammanträdet själv kunde konstatera att URL-länkarna utan problem kunde öppnas.

Dessutom ansåg domstolen att det elektroniska tillhandahållandet av personuppgifter från kontot uttryckligen är tillåtet enligt GDPR eftersom det i skäl 63 GDPR anges att den personuppgiftsansvarige om möjligt bör kunna ge fjärråtkomst till ett säkert system som ger de registrerade direkt tillgång till sina personuppgifter. Slutligen konstaterade domstolen att en skada som består i förlust av kontroll över uppgifter inte är tillräcklig för att fastställa en mätbar ideell skada.

Du kan läsa beslutet, endast tillgänglig på tyska, här.

Vill du ha vårt nyhetsbrev?

Vi skickar regelbundet ut fullmatade nyhetsbrev med tips, erbjudanden och det senaste inom AI, personlig integritet och informationssäkerhet.