Tyskland: Domstol i München anser att rätten till tillgång är uppfylld genom tillhandahållande av URL-länkar

Münchens regionala domstol meddelade sin dom i mål 23 O 10931/20, i vilken domstolen ansåg att ett företag, som driver ett socialt nätverk och en onlineplattform, har uppfyllt sin skyldighet att tillhandahålla de begärda personuppgifterna till käranden (den registrerade) enligt artikel 15 dataskyddsförordningen (GDPR) genom att tillhandahålla URL-länkar till käranden.

Käranden krävde bland annat skadestånd enligt artikel 82 GDPR för en påstådd överträdelse av personuppgifter från företagets sida och hävdade att företaget inte hade uppfyllt hans eller hennes begäran om information om hans eller hennes personuppgifter.

Domstolen konstaterade att käranden inte hade rätt till ersättning för ideell skada enligt artikel 82 GDPR och att företaget genom att tillhandahålla två URL-länkar, som även var permalänkar, som kunde nås via det personliga kundkontot under “Inställningar och dataskydd” också hade tillhandahållit information enligt artikel 15 GDPR. Vidare ansåg domstolen att kärandens påstående om att URL-länkarna inte fungerade och endast visade meddelandet “sidan hittades inte” inte stämde, eftersom domstolen efter sammanträdet själv kunde konstatera att URL-länkarna utan problem kunde öppnas.

Dessutom ansåg domstolen att det elektroniska tillhandahållandet av personuppgifter från kontot uttryckligen är tillåtet enligt GDPR eftersom det i skäl 63 GDPR anges att den personuppgiftsansvarige om möjligt bör kunna ge fjärråtkomst till ett säkert system som ger de registrerade direkt tillgång till sina personuppgifter. Slutligen konstaterade domstolen att en skada som består i förlust av kontroll över uppgifter inte är tillräcklig för att fastställa en mätbar ideell skada.

Mer information

Myndighet: Bavaria-Munich-Regional-Court

Land: Tyskland

Lagrum: Art. 15 GDPR, art. 63 GDPR, art. 82 GDPR

Sanktionsavgift: N/A

Mottagare: N/A

Beslutsnummer: 23 O 10931/20

Beslutsdatum: 2021-09-02

Källa: Beslut

Relaterade nyheter

Områden

I fokus

Länder

Taggar

Populära kurser

Expertis

Gå kurs med oss

14 MAR

NIS 2-direktivet – Cybersäkerhet i praktiken

En genomgång av de viktigaste reglerna i NIS2-direktivet och kompletterande svensk lagstiftning.

21 MAR

Introduktion till AI-förordningen

En genomgång av de viktigaste reglerna i den nya AI-förordningen och hur du kan använda AI-system på ett lagenligt sätt.

11 APR

Introduktion till Cyber Resilience Act

En genomgång av Cyber Resilience Act och hur du kan tillverka, distribuera och sälja produkter med digitala element på ett lagenligt sätt.