Tyskland: Domstol beviljar registrerad 25 euro i skadestånd för oönskade reklammejl

Landgericht Heidelberg (LG Heidelberg) har beviljat en registrerad ett skadestånd på 25 euro i enlighet med artikel 82 i dataskyddsförordningen (GDPR) efter att ha mottagit oönskade reklammejl.

Av domen framgår att den registrerade i april 2019 fått ett reklammejl till sin yrkesmässiga e-postadress där en utbildningskurs som anordnades av den personuppgiftsansvarige annonserades. Den registrerade hade varken beställt detta reklammejl eller på annat sätt samtyckt till att ta emot det, varför den registrerade invände mot framtida utskick via e-post och satte en tidsfrist till den 30 maj 2019. I juni 2019 skickade den personuppgiftsansvarige ytterligare ett reklammejl till den registrerade för samma utbildningskurs. Den registrerade inledde då ett rättsligt förfarande vid Amtsgericht Heidelberg (AG Heidelberg) där han hävdade att den personuppgiftsansvarige olagligt fått tag på hans e-postadress, eftersom den varken var allmänt tillgänglig eller kommunicerades av honom.

I januari 2021 biföll AG Heidelberg delvis den registrerades talan och ålade den personuppgiftsansvarige att upphöra med ytterligare reklammejl och att tillhandahålla den information som den registrerade begärt om sina personuppgifter. I övrigt avvisade AG Heidelberg talan när det gäller det begärda skadeståndet för sveda och värk. Domstolen ansåg att det inte fanns något krav på skadestånd för sveda och värk enligt artikel 82.1 GDPR, eftersom den registrerade inte lidit någon märkbar nackdel och ingen objektivt begriplig skada på personliga intressen till följd av att han fått de två reklammejlen.

AG Heidelbergs dom överklagades till Landgericht Heidelberg (LG Heidelberg) som beviljade den registrerade ett skadestånd enligt artikel 82 GDPR på 25 euro. LG Heidelberg ansåg att den registrerade lidit skada på grund av att han varit tvungen att hantera den personuppgiftsansvariges oönskade reklammejl, fastställa deras ursprung, söka information från den personuppgiftsansvarige genom ett brev och radera de oönskade mejlen. Enligt LG Heidelberg var det emellertid inte uppenbart att överträdelsen haft någon extern effekt på den registrerade i form av en risk för skada på hans rykte eller yrke eller en diskriminerande effekt gentemot tredje part.

För att kompensera för den skada som lidits ansåg LG Heidelberg att det var lämpligt att den personuppgiftsansvarige betalade 25 euro till den registrerade, i likhet med det vanliga schablonbeloppet för kostnader vid trafikolyckor för omständigheterna och kostnaderna i samband med regleringen av kravet. LG Heidelberg meddelade vidare att den registrerade inte hade lidit någon ytterligare skada, oavsett om den var materiell eller immateriell, varför det inte fanns något ytterligare krav.

Mer information

Myndighet: Landgericht Heidelberg (LG Heidelberg)

Land: Tyskland

Lagrum: Art. 82 GDPR

Skadestånd: 25 euro

Mottagare: N/A

Beslutsnummer: LG Heidelberg – 4 S 1/21

Beslutsdatum: 2022-03-15

Källa: Beslut

Relaterade nyheter

Områden

I fokus

Länder

Taggar

Populära kurser

Expertis

Gå kurs med oss

14 MAR

NIS 2-direktivet – Cybersäkerhet i praktiken

En genomgång av de viktigaste reglerna i NIS2-direktivet och kompletterande svensk lagstiftning.

21 MAR

Introduktion till AI-förordningen

En genomgång av de viktigaste reglerna i den nya AI-förordningen och hur du kan använda AI-system på ett lagenligt sätt.

11 APR

Introduktion till Cyber Resilience Act

En genomgång av Cyber Resilience Act och hur du kan tillverka, distribuera och sälja produkter med digitala element på ett lagenligt sätt.