Tyskland: Domstol beviljar 2 000 euro i skadestånd för bristande hantering av registrerads rättigheter

Berlin-Brandenburgs arbetsdomstol (Landesarbeitsgericht Berlin-Brandenburg, LArbG Berlin-Brandenburg) har beviljat en registrerad 2 000 euro i skadestånd för att en personuppgiftsansvarig inte uppfyllt den registrerades rätt till information enligt artikel 15.1 i dataskyddsförordningen (GDPR), efter att den registrerade överklagat en tidigare dom från Berlins arbetsdomstol.

Av domen framgår bland annat att att den registrerade, en kock anställd av den personuppgiftsansvarige, väckt talan vid Berlins arbetsdomstol mot den personuppgiftsansvarige för att denne underlåtit att svara på den registrerades begäran om att tillhandahålla information i enlighet med artikel 15 GDPR i samband med en händelse som inträffat inom ramen för den registrerades anställning.

Berlins arbetsdomstol avvisade den registrerades talan och beslutade att den registrerade inte hade rätt till ersättning för den personuppgiftsansvariges kränkning av den registrerades rätt till information, eftersom den registrerade inte hade specificerat sin begäran om information. Den registrerade överklagade därför Berlins arbetsdomstols dom till LArbG Berlin-Brandenburg.

LArbG Berlin-Brandenburg konstaterade att, i motsats till Berlins arbetsdomstol, även om den personuppgiftsansvarige behandlade stora mängder uppgifter om den registrerade, var detta irrelevant för den personuppgiftsansvariges skyldighet att besvara den registrerades begäran enligt bestämmelserna i dataskyddsförordningen, eftersom den registrerade inte begärt allmän information om de uppgifter som lagrats om honom eller henne, utan begärde specifik information. Dessutom konstaterade LArbG Berlin-Brandenburg också att den information som den personuppgiftsansvarige beviljade som svar på den registrerades begäran var otillräcklig och saknade väsentlig information som måste tillhandahållas enligt artikel 15.1 GDPR.

Mot bakgrund av den personuppgiftsansvariges överträdelser beslutade LArbG Berlin-Brandenburg att den registrerade ska tillerkännas 2 000 euro i skadestånd, en summa som omfattar 1 000 euro för varje obesvarad begäran som den registrerade framfört.

Mer information

Myndighet: Landesarbeitsgericht Berlin-Brandenburg (LArbG Berlin-Brandenburg)

Land: Tyskland

Lagrum: Art. 15 GDPR, art. 83 GDPR

Skadestånd: 2 000 euro

Mottagare: N/A

Beslutsnummer: 10 Sa 443/21

Beslutsdatum: 2021-11-18

Källa: Beslut

Relaterade nyheter

Områden

I fokus

Länder

Taggar

Populära kurser

Expertis

Gå kurs med oss

09 MAR

Introduktion till dataskyddsförordningen

Lär dig om grunderna i GDPR och vad som gäller vid behandling av personuppgifter.

16 MAR

Molntjänster och tredjelandsöverföringar

Få en genomgång av reglerna för tredjelandsöverföringar vid användning av molntjänster.

23 MAR

Konsekvensbedömning avseende dataskydd

Lär dig att göra en konsekvensbedömning avseende dataskydd i praktiken.