Tyskland: Domstol avvisar registrerads skadeståndskrav mot Facebook för dataskrapning

Oberlandesgericht Hamm (OLG Hamm) avvisar ett skadeståndskrav mot Facebook för dataskrapning då förlust av kontroll över personuppgifter inte i sig är tillräckligt för att ge upphov till en ersättningsbar ideell skada enligt artikel 82 dataskyddsförordningen (GDPR).

Av domen framgår att en Facebook-användare stämt företaget för att ha brutit mot GDPR genom att företaget tillåtit att hennes personuppgifter, inklusive mobilnummer, skrapats av obehöriga tredje parter och läckts på internet. Den registrerade krävde ersättning för immateriell skada, samt utlämnande, förbud och upplysning om vilka uppgifter som hade skrapats och av vem.

OLG Hamm avvisade alla hennes krav och ansåg att hon inte lidit någon konkret immateriell skada eller visat någon risk för framtida skada. OLG Hamm ansåg också att Facebook hade vidtagit tillräckliga åtgärder för att förhindra ytterligare dataskrapning och att den registrerade redan fått den begärda informationen.

Mer information

Myndighet: Oberlandesgericht Hamm (OLG Hamm)

Land: Tyskland

Lagrum: Art. 5 GDPR, art. 6 GDPR, art. 7 GDPR, art. 15 GDPR, art. 25 GDPR, art. 32 GDPR, art. 82 GDPR

Skadestånd: N/A

Mottagare: Facebook Inc.

Beslutsnummer: 7 U 19/23

Beslutsdatum: 2023-08-15

Källa: Dom

Relaterade nyheter

Områden

I fokus

Länder

Taggar

Populära kurser

Expertis

Gå kurs med oss

14 MAR

NIS 2-direktivet – Cybersäkerhet i praktiken

En genomgång av de viktigaste reglerna i NIS2-direktivet och kompletterande svensk lagstiftning.

21 MAR

Introduktion till AI-förordningen

En genomgång av de viktigaste reglerna i den nya AI-förordningen och hur du kan använda AI-system på ett lagenligt sätt.

11 APR

Introduktion till Cyber Resilience Act

En genomgång av Cyber Resilience Act och hur du kan tillverka, distribuera och sälja produkter med digitala element på ett lagenligt sätt.