Tyskland: Domstol avslår registrerads begäran om tillgång då syftet med begäran inte var strikt relaterade till dataskydd

Landegericht Hamburg (LG Hamburg) ansåg att en begäran om tillgång hos ett försäkringsbolag var överdriven och missbrukad enligt artikel 12.5 (b) dataskyddsförordningen (GDPR), eftersom syftet med begäran inte var strikt relaterat till dataskydd utan till andra rättigheter och intressen för den registrerade.

Av domen framgår att den registrerade och försäkringsbolaget hade ett civilrättsligt förfarande rörande höjningen av de avgifter som den registrerade förväntades betala för att vara försäkrad hos bolaget. Den registrerade hävdade särskilt att sådana höjningar var olagliga. För att bevisa detta begärde den registrerade tillgång till sina personuppgifter i enlighet med artikel 15 GDPR. Försäkringsbolaget nekade den registrerade tillgång varför den registrerade begärde att LG Hamburg skulle ålägga försäkringsbolaget att ge tillgång till den omtvistade informationen.

LG Hamburg konstaterade att försäkringsbolaget haft rätt att vägra den registrerades begäran om tillgång i enlighet med artikel 12.5 (b) GDPR. Enligt LG Hamburg syftet med artikel 15 GDPR ska en begäran om tillgång göra det möjligt för en registrerad att bli medveten om behandling sv personuppgifter som omfattar den registrerades uppgifter och kontrollera lagligheten i behandlingen. I det aktuella fallet försökte den registrerade tillämpa artikel 15 GDPR för ett ändamål som inte hade något att göra med dataskydd. Tvisten mellan den registrerade och försäkringsbolaget var i själva verket endast en försäkringsrättslig tvist varför LG Hamburg avslog den registrerades yrkande.

Mer information

Myndighet: Landgericht Hamburg (LG Hamburg)

Land: Tyskland

Lagrum: Art. 12 GDPR, art. 15 GDPR

Skadestånd: N/A

Mottagare: N/A

Beslutsnummer: 332 -O- 243/21

Beslutsdatum: 2023-04-26

Källa: Beslut

Relaterade nyheter

Områden

I fokus

Länder

Taggar

Populära kurser

Expertis

Gå kurs med oss

03 OKT

Artificiell intelligens & personuppgifter

En genomgång av de viktigaste reglerna för artificiell intelligens ur ett dataskyddsperspektiv.

05 OKT

NIS 2-direktivet – Cybersäkerhet i praktiken

En genomgång av de viktigaste reglerna i NIS2-direktivet och kompletterande svensk lagstiftning.

07 MAR

Molntjänster & tredjelandsöverföringar

En genomgång av de viktigaste reglerna för tredjelandsöverföringar vid användning av molntjänster enligt GDPR.