Search
Close this search box.

Tyskland: Domstol anser att anställda som kontaktar kunder i sin privata kapacitet ska betraktas som mottagare

Landgericht Baden-Baden (LG Baden-Baden) anser att anställda som kontaktar kunder i sin privata kapacitet ska betraktas som mottagare enligt artiklarna 4.9 och 15.1 (c) dataskyddsförordningen (GDPR).

Av beslutet framgår att en registrerad köpt en TV och ett väggfäste från en elektronikbutik. När den registrerade returnerade väggfästet fick hon tillbaka priset för TV:n, som var dyrare. Efter att ha erkänt misstaget försökte en anställd kontakta henne självständigt med hjälp av hennes privata Facebook-konto via Facebook Messenger, vilket inte är en vanlig praxis hos elektronikbutiken.

Efter att utan framgång ha bett elektronikbutiken att förse henne med information om de anställda som kontaktade henne, lämnade den registrerade in en ansökan i första instans till Amtsgericht Bühl (AG Bühl). Den registrerade begärde bland annat ett föreläggande om att få information om vilka anställda hos elektronikbutiken som fått tillgång till hennes personuppgifter och att förbjuda dessa anställda att ytterligare använda hennes personuppgifter. AG Bühl ansåg att anställda inte kan ses som mottagare enligt artikel 15 GDPR och att den registrerade därför inte har rätt att få information från elektronikbutiken om deras identitet. AG Bühl avvisade därmed talan och den registrerade överklagade beslutet till LG Baden-Baden.

LG Baden-Baden bekräftade att anställda hos elektronikbutiken i princip inte kan betraktas som mottagare enligt artikel 4.9 GDPR. Detta gäller dock endast när anställda behandlar uppgifter under arbetsgivarens överinseende och enligt dennes instruktioner. I det aktuella fallet handlade den anställda i egenskap av privatperson och därmed utanför arbetsgivarens kontroll och i strid med dennes instruktioner. Av denna anledning ansåg LG Baden-Baden att den anställde som privat kontaktat den registrerade skulle ses som en mottagare enligt artikel 4.9 GDPR. Den registrerade har därför rätt att erhålla information om mottagaren från elektronikbutiken enligt artikel 15.1 c, särskilt i den mån denna information är nödvändig för att fastställa om hennes uppgifter behandlas i enlighet med artikel 29 GDPR. I detta avseende ansåg LG Baden-Baden att eftersom den anställde inte behandlade kunduppgifter enligt instruktioner från elektronikbutiken, stred sådan behandling mot artikel 29 GDPR, vilket gör att den anställdes anonymitet inte längre är värd att skyddas.

Vidare konstaterade LG Baden-Baden att det inte fanns någon rättslig grund för mottagarens behandling av kundens personuppgifter, vilket därmed strider mot artikel 6 GDPR. LG Baden-Baden utfärdade även ett föreläggande om att elektronikbutiken förbjuder mottagaren att ytterligare använda och lagra den registrerades personuppgifter på sina privata kommunikationsenheter och att hon raderar dem i enlighet med artikel 17 GDPR.

Mer information

Myndighet: Landesgericht Baden-Baden (LG Baden-Baden)

Land: Tyskland

Lagrum: Art. 4 GDPR, art. 6 GDPR, art. 15 GDPR, art. 17 GDPR, art. 29 GDPR

Skadestånd: N/A

Mottagare: N/A

Beslutsnummer: 3 S 13/23

Beslutsdatum: 2023-08-24

Källa: Beslut

Relaterade nyheter

Områden

I fokus

Länder

Taggar

Populära kurser

Expertis

Gå kurs med oss

07 MAR

AI – Introduktion till artificiell intelligens

Kursen ger dig de rättsliga förutsättningarna för utveckling, upphandling och användning av AI.

14 MAR

Cybersäkerhet - Introduktion till NIS2-direktviet

En genomgång av de viktigaste reglerna i NIS2-direktivet och kompletterande svensk lagstiftning.

21 MAR

AI - Introduktion till AI-förordningen

En genomgång av de viktigaste reglerna i den nya AI-förordningen och hur du kan använda AI-system på ett lagenligt sätt.