Tyskland: Dataskyddsmyndigheter granskar personuppgiftsbiträdesavtal för webbhotell

Dataskyddsmyndigheter i Tyskland genomför en samordnad granskning av personuppgiftsbiträdesavtal som webbhotell tillhandahåller sina kunder. Bakgrunden till granskningen är att myndigheterna upprepade gånger har uppmärksammats på brister i avtalen.

Många myndigheter och företag driver sin webbplats via en extern tjänsteleverantör (webbhotell). Detta innebär vanligtvis att personuppgifter om webbplatsbesökare behandlas varför reglerna i dataskyddsförordningen (GDPR) blir tillämpliga. Behandlingen sker i regel på uppdrag av myndigheten eller företaget, i egenskap av personuppgiftsansvarig. Detta innebär regelbundet att leverantören av webbhotellet är ett personuppgiftsbiträde i GDPR:s mening. För att uppfylla kraven i GDPR måste myndigheten eller företaget och leverantören ingå i ett personuppgiftsbiträdesavtal.

Dataskyddsmyndigheterna har upprepade gånger uppmärksammat brister i personuppgiftsbiträdesavtal som tillhandahålls av ledande leverantörer för webbhotellet i Tyskland. Granskningen omfattar bland annat leverantörers användning av underleverantörer (som också kallas för personuppgiftsunderbiträden i sammanhanget) och överföring av personuppgifter till tredjeländer i samband med detta. I denna del av granskningen undersöks även om effektiva ytterligare åtgärder har vidtagits vid användning av standardavtalsklausuler.

Mer information

Källa: Pressmeddelande

Relaterade nyheter

Områden

I fokus

Länder

Taggar

Populära kurser

Expertis

Gå kurs med oss

09 MAR

Introduktion till dataskyddsförordningen

Lär dig om grunderna i GDPR och vad som gäller vid behandling av personuppgifter.

16 MAR

Molntjänster och tredjelandsöverföringar

Få en genomgång av reglerna för tredjelandsöverföringar vid användning av molntjänster.

23 MAR

Konsekvensbedömning avseende dataskydd

Lär dig att göra en konsekvensbedömning avseende dataskydd i praktiken.