Tyskland: Dataskyddsmyndigheter granskar personuppgiftsbiträdesavtal för webbhotell

Dataskyddsmyndigheter i Tyskland genomför en samordnad granskning av personuppgiftsbiträdesavtal som webbhotell tillhandahåller sina kunder. Bakgrunden till granskningen är att myndigheterna upprepade gånger har uppmärksammats på brister i avtalen.

Många myndigheter och företag driver sin webbplats via en extern tjänsteleverantör (webbhotell). Detta innebär vanligtvis att personuppgifter om webbplatsbesökare behandlas varför reglerna i dataskyddsförordningen (GDPR) blir tillämpliga. Behandlingen sker i regel på uppdrag av myndigheten eller företaget, i egenskap av personuppgiftsansvarig. Detta innebär regelbundet att leverantören av webbhotellet är ett personuppgiftsbiträde i GDPR:s mening. För att uppfylla kraven i GDPR måste myndigheten eller företaget och leverantören ingå i ett personuppgiftsbiträdesavtal.

Dataskyddsmyndigheterna har upprepade gånger uppmärksammat brister i personuppgiftsbiträdesavtal som tillhandahålls av ledande leverantörer för webbhotellet i Tyskland. Granskningen omfattar bland annat leverantörers användning av underleverantörer (som också kallas för personuppgiftsunderbiträden i sammanhanget) och överföring av personuppgifter till tredjeländer i samband med detta. I denna del av granskningen undersöks även om effektiva ytterligare åtgärder har vidtagits vid användning av standardavtalsklausuler.

Mer information

Källa: Pressmeddelande

Relaterade nyheter

Områden

I fokus

Länder

Taggar

Populära kurser

Expertis

Gå kurs med oss

14 MAR

NIS 2-direktivet – Cybersäkerhet i praktiken

En genomgång av de viktigaste reglerna i NIS2-direktivet och kompletterande svensk lagstiftning.

21 MAR

Introduktion till AI-förordningen

En genomgång av de viktigaste reglerna i den nya AI-förordningen och hur du kan använda AI-system på ett lagenligt sätt.

11 APR

Introduktion till Cyber Resilience Act

En genomgång av Cyber Resilience Act och hur du kan tillverka, distribuera och sälja produkter med digitala element på ett lagenligt sätt.