Tyskland: Dataskyddsmyndighet inleder granskning av webbplatsers användning av cookies

Berlins tillsynsmyndighet Die Berliner Beauftragte für Datenschutz und Informationsfreiheit (“BlnBDI”) har inlett en omfattande granskning av webbplatsers användning av cookies och liknande teknologier. BlnBDI har skickat förfrågningar till ett 50-tal företag i syfte att få företagen att följa gällande dataskyddsregler. Enligt BlnBDI kan myndigheten komma att inleda en formell tillsyn av företagens personuppgiftsbehandling.

I pressmeddelandet noterar BlnBDI att företag fortsätter att använda olika spårningstekniker och tjänster från tredje parter för att behandla webbplatsanvändares personuppgifter, särskilt IP-adresser. Enligt BlnBDI används uppgifterna inte bara för att analysera webbplatsanvändares beteende utan även för att skapa och utveckla användarprofiler för all internetanvändning. Dessa uppgifter överförs enligt BlnBDI regelbundet till globala reklamnätverk.

Du kan läsa pressmeddelandet, endast tillgängligt på tyska, här.

Relaterade nyheter

Områden

I fokus

Länder

Taggar

Populära kurser

Expertis

Gå kurs med oss

06 OKT

Säkerhet för
icke-tekniker

Få en övergripande introduktion till säkerhet vid behandling av personuppgifter.

13 OKT

Privacy by Design
& Privacy by Default

Öka dina kunskaper om GDPR:s krav på inbyggt dataskydd och dataskydd som standard.

10 NOV

Artificiell intelligens & personuppgifter

Få en genomgång av de viktigaste reglerna för AI ur ett dataskyddsperspektiv.