Sverige: Vinnova ska utreda behov av utvecklingsinsatser för datadelning

Regeringen meddelar i ett pressmeddelande att Verket för innovationssystem (Vinnova) får i uppdrag att kartlägga och analysera behovet av utvecklingsinsatser för datadelning. Vinnova ska bland annat genomföra en en kartläggning och analys av behovet av kompetensutvecklingsinsatser och vilka kapacitetshöjande insatser som finns i dag för att underlätta för datahantering och datadelning.

Bakgrunden till uppdraget är att tillämpningar inom artificiell intelligens (“AI”) regelbundet kräver tillgång till stora datamängder, vilket förutsätter att olika parter delar data med varandra. Samtidigt kan delning av datamängder som innehålla personuppgifter medföra risker för enskildas personliga integritet.

Användning av integritetshöjande tekniker, som exempelvis pseudonymisering, kryptering och distribuerad AI kan leda till ett ökat skydd av enskildas personliga integritet vid datadelningar. En av förutsättningarna för en effektiv och rättssäker användning av integritetshöjande tekniker vid delning av data är tillgång till kompetens.

Regeringen anser att det angeläget att utveckla ett kunskapsunderlag för att möta målsättningen om ett Sverige som är attraktivt för forskning, innovation och utveckling på AI- och dataområdet. Regeringen bedömer att behovet av kapacitetshöjande insatser för företag och organisationer på dessa områden måste utredas.

Vinnova ska i uppdragets genomförande samverka med relevanta myndigheter och med den digitala arenan för delning och nyttiggörande av data som Myndigheten för digital förvaltning (Digg) ansvarar för. Vinnova ska inkomma med en delrapport till Regeringskansliet (Infrastrukturdepartementet) senast den 1 mars 2022 samt slutrapportera uppdraget till Regeringskansliet (Infrastrukturdepartementet) senast den 1 juni 2022.

Mer information

Källa: Regeringsuppdraget

Relaterade nyheter

Områden

I fokus

Länder

Taggar

Populära kurser

Expertis

Gå kurs med oss

09 MAR

Introduktion till dataskyddsförordningen

Lär dig om grunderna i GDPR och vad som gäller vid behandling av personuppgifter.

16 MAR

Molntjänster och tredjelandsöverföringar

Få en genomgång av reglerna för tredjelandsöverföringar vid användning av molntjänster.

23 MAR

Konsekvensbedömning avseende dataskydd

Lär dig att göra en konsekvensbedömning avseende dataskydd i praktiken.